Aidsfonds gebruikt cookies om het bezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen. Indien je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie
Home  >  Help mee  >  Periodiek schenken  >  

Veelgestelde vragen periodiek geven

Vragen?

Loes StapperMocht u na deze faq nog vragen hebben, neem direct contact met ons op. Dat kan via Loes Stapper, onze expert op het gebied van periodiek schenken.

Loes is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op nummer (020) 344 63 84 en per e-mail: loes@aidsfonds.nl.

Is een bezoek aan de notaris nodig als ik voor een periodieke schenking kies?

Nee, sinds 1 januari 2014 niet meer. U hoeft alleen de overeenkomst ingevuld op te sturen.

Mogen giften van het lopende jaar, maar van vóór het tekenen van de overeenkomst, meegerekend worden?

Nee, alleen de giften die u doet na de datum van de overeenkomst.

Moet ik de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken of mag een goed doel een eigen overeenkomst maken?

Een goed doel mag een eigen overeenkomst opstellen. Uiteraard wordt deze overeenkomst getoetst aan de eisen van de Belastingdienst. U kunt ook de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken.

Wat gebeurt er met mijn lopende machtiging als ik een schenkingsovereenkomst teken?

Wanneer Aidsfonds uw ingevulde overeenkomst heeft ontvangen, wordt uw oude machtiging stopgezet.

Moet mijn partner ook ondertekenen?

Of het wettelijk verplicht is, hangt af van de hoogte van de gift. Wij raden u aan altijd uw partner ook te laten tekenen.

Mag de overeenkomst na vijf jaar stilzwijgend worden verlengd?

Nee, die stopt automatisch na 5 jaar (de minimum looptijd). Alleen wanneer u een andere looptijd invult, bijvoorbeeld 10 jaar, stopt de overeenkomst later - in dit voorbeeld na 10 jaar. U kunt bij de looptijd ook 'voor onbepaalde tijd' invullen. Die kunt u (na 5 jaar) op ieder gewenst moment zelf stopzetten of wordt – zonder extra administratieve handelingen – vanzelf voortgezet.

Geldt er een minimum voor het bedrag dat ik per jaar schenk?

Aidsfonds hanteert een minimum van € 50 per jaar in verband met extra administratiekosten van een periodieke overeenkomst.

Wat moet ik straks anders doen bij het invullen van mijn aangifte inkomstenbelasting?

U hoeft in het aangifteprogramma straks alleen twee nummers in te vullen: het transactienummer van de schenking, en het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van Aidsfonds Deze nummers zijn te vinden op uw overeenkomst. Overigens kan de Belastingdienst u vragen de overeenkomst te tonen. Bewaar de kopie die u retour ontvangt dus goed.

Wat zijn de eisen waaraan een periodieke schenking moet voldoen om volledig aftrekbaar te zijn?

Het goede doel waaraan u geeft moet de ANBI-status hebben (dit is bij Aidsfonds het geval). Verder moet u jaarlijkse gift elk jaar hetzelfde zijn. De overeenkomst heeft een minimale looptijd van 5 jaar.

Hoe kan ik mijn periodieke schenking betalen?

U kunt het bedrag in één keer betalen of opsplitsen in meerdere bedragen. Het betalen zelf kan op twee manieren:

• Door middel van een automatische machtiging aan Aidsfonds
• Door het bedrag zelf over te maken op IBAN- rekeningnummer NL37 INGB 0000 0089 57

U kunt de gewenste betaalmethode op de overeenkomst aangeven.