NL4Cure: sneller naar genezing van hiv

Internetconsulatie onderzoeksagenda

English >>

NL4Cure is een samenwerkingsverband van Nederlandse partijen die zich inzetten om het onderzoek naar de genezing van hiv te versnellen. Wetenschappelijk onderzoek leidde tot grote doorbraken in de hiv- en aidsbestrijding. Maar een genezing voor iedereen die leeft met hiv is er nog niet. Alleen met onderzoek kunnen we genezing versnellen. NL4Cure bestaat uit vertegenwoordigers van mensen met hiv, onderzoekers van Nederlandse universiteiten, hiv-behandelaren, hiv-verpleegkundigen, Stichting Hiv Monitoring en Aidsfonds. Aidsfonds coördineert het samenwerkingsverband. 

Onderzoeksagenda

NL4Cure bevindt zich in de opstartfase. Eén van de eerste activiteiten is het opstellen van een gezamenlijke onderzoeksagenda. Dat traject is gestart in oktober 2018 en zal tot begin 2019 doorlopen. De onderzoeksagenda kan in de toekomst richting geven aan onderzoekers en beleidsmakers en kan andere partijen enthousiasmeren om zich ook in te zetten om een hiv-genezing te versnellen. Om deze onderzoeksagenda op te stellen zijn onderzoekers, mensen met hiv, hiv-verpleegkundigen en hiv- behandelaren samen aan de slag gegaan met Aidsfonds als coördinator van het proces. Er is nu een eerste versie van opgesteld en daarop we willen graag uw input.

Download hier het document ‘onderzoeksagenda hiv-genezing


Internetconsultatie

We ontvangen graag input uit het veld. Om deze input op de onderzoeksagenda gestructureerd te verzamelen organiseren we een internetconsultatie. We horen graag of u nog belangrijke thema’s mist en of u verbeteringen voorziet. We zaan daarbij ook zeer geïnteresseerd in de achterliggende overwegingen bij opmerkingen, suggesties en ideeën.  De kerngroep zal de inzendingen bekijken en een afweging maken of aanpassingen van de tekst verbetering brengt. Het definitieve document zal naar verwachting voorjaar 2019 gepubliceerd worden.
De internetconsultatie zal open staan tot 21 januari 2019.

De consultatie is verlengd tot 30 januari 2019.

Voordat u begint:

De onderzoeksagenda is bedoeld als een relatief beknopt document dat het onderzoek reflecteert dat in Nederland dient worden uitgevoerd om een genezing van hiv voor mensen met hiv te versnellen in de komende vijf tot tien jaar. Het doel is om een geprioriteerde onderzoeksagenda te maken die de betrokkenheid van mensen met hiv in alle aspecten toont. Het dient de sterke punten van Nederland te reflecteren en kwalitatief hoogwaardig en efficiënt onderzoek bevatten én anderen stimuleren om deel te nemen aan het initiatief. Daarnaast dient het aan te sluiten bij de nationale en internationale context.
Het is geenszins bedoeld om met deze onderzoeksagenda een compleet overzicht te geven van het Nederlandse hiv-genezingsonderzoek, maar eerder een selectie van in welk onderzoek de komende jaren moet worden geïnvesteerd om een genezing te versnellen.

We vragen u om met dit kader in uw gedachten de consultatie in te vullen. 

Heeft u nog vragen? Neem contact op met: research@aidsfonds.nl

De consultatie is gesloten

We gebruiken cookies om webbezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen, content van sociale netwerken te tonen en gericht online te kunnen adverteren. Als je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie