Aidsfonds gebruikt cookies om het bezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen. Indien je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie
Wat doet Aidsfonds?

Aidsfonds is er voor iedereen die met hiv/aids te maken heeft. In Nederland én daarbuiten. Aidsfonds financiert wetenschappelijk onderzoek, komt op voor de rechten van mensen met hiv en ontwikkelt en financiert projecten voor preventie en behandeling voor kwetsbare groepen. Dit doen we samen met deze groepen, want zij weten als geen ander wat de behoeften en gevoeligheden zijn en wat in de praktijk wel en niet werkt. Met campagnes en lobby houden we aids op de (politieke) agenda. In Nederland, maar ook op internationale fora en in andere landen waar we met projecten actief zijn.

Waar vind ik informatie over aids voor mijn werkstuk?

Je kunt informatie over je werkstuk hier vinden.
 

Hoeveel verdient de directeur van Aidsfonds & Soa Aids Nederland?

Het is goed dat kritisch naar de salariskosten van goede doelen wordt gekeken. Daarom zijn ze openbaar. Voor het salaris van de directeur houden we ons aan de norm van de branche organisatie Goede Doelen Nederland. De directeur van de Stichting Aids Fonds – STOP AIDS NOW! - Soa Aids Nederland is Louise van Deth. Het brutosalaris van Louise van Deth bedraagt € 107.628,- per jaar en ligt ruim onder onder de genoemde norm. Zij ontvangt verder geen enkele andere vaste vergoeding of extra bonus, dus ook geen auto van de zaak.
Lees er hier meer over in ons jaarverslag.

Waarom verdient de directeur dit bedrag?

Het salaris van de directeur van Aidsfonds-Soa Aids Nederland  is afgestemd op het werk en de grote verantwoordelijkheid van de functie. In  juni 2016 is besloten voor een efficiënter bestuur met één enkele directeur in plaats van twee. Hoewel de functie als eenhoofdige directeur zwaarder is geworden, is het salaris niet verhoogd.  Als directeur geeft Louise van Deth dagelijks leiding aan 2 organisatie-onderdelen (Aidsfonds en Soa Aids Nederland) met gezamenlijk zo'n 130 werknemers die aan het werk zijn in Amsterdam of in het buitenland om aids te bestrijden. Zij is verantwoordelijk voor 80 verschillende projecten in meer dan 20 landen en een jaarlijks budget van meer dan € 50 miljoen.  Verder vertegenwoordigt Louise van Deth de organisatie in binnen- en buitenland op wetenschappelijke en politieke bijeenkomsten over hiv/aids en soa's. Bovendien werft zij succesvol fondsen voor de aidsbestrijding en ziet zij er op toe te dat het geld op een verantwoorde en op de meest doeltreffende manier besteed wordt.

Hoe weet ik dat mijn donatie goed terecht komt?

Aidsfonds is een Erkend Goed Doel en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift verantwoord wordt besteed. Verder betekent dit dat Aidsfonds geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Deze erkenning staat ook voor een verantwoorde manier van fondsenwerven en besteden. Eén van de eisen is dat tenminste 75% van de verworven fondsen direct wordt besteed aan de doelstelling (bij Aidsfonds de aidsbestrijding). Er mag dus maximaal 25 eurocent aan fondsenwerving worden uitgeven om 1 euro te werven. In 2016 gaf Aidsfonds 13,4 eurocent uit om 1 euro te werven en bleef hiermee ruim onder deze grens. Voor meer informatie kun je terecht op www.cbf.nl.
 

Hoe komt Aidsfonds aan haar geld?

Aidsfonds wordt gesteund door ruim 170.000 donateurs (2016). Ook krijgen we geld voor onze projecten van de Lotto, de Postcodeloterij en de Vriendenloterij. Bedrijven dragen ook bij aan de aidsbestrijding, met verschillende bedrijven werken we samen. Jaarlijks wordt ook het AmsterdamDiner georganiseerd door de AmsterdamDiner Foundation, waarbij geld wordt opgehaald voor de aidsbestrijding.

Hoeveel geld heeft het Aidsfonds op de bank staan?

Net als andere goede doelen heeft Aidsfonds reserves. Een deel hiervan is de continuïteitsreserve. Dit geld garandeert dat wij in de toekomst aan onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. Eind 2016 was de continuïteitsreserve van Aidsfonds ruim 2,7 miljoen euro. De continuïteitsreserve valt binnen het gestelde maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen), opgenomen in het CBF-reglement.

Daarnaast heeft Aidsfonds geld op de bank staan dat al een bestemming heeft, maar nog niet is uitbetaald. In de loop van het jaar wordt dit met een specifiek doel uitgegeven, bijvoorbeeld aan aidsbestrijding in ontwikkelingslanden. Dit bedrag was eind 2015 ongeveer 3,4 miljoen euro. Er is al bepaald waar dit geld naartoe gaat en wanneer, maar die betalingen worden gespreid. Tot die tijd staat daarom ook dit geld op onze rekening. Wil je meer inzicht in onze financiën? Lees er hier meer over in ons jaarverslag.

Waarom huurt Aidsfonds een pand in de stad Amsterdam?

Al meer dan dertig jaar heeft Aidsfonds een hechte relatie met de stad Amsterdam en haar inwoners. Veel organisaties en instellingen waar we mee samen werken zijn hier gevestigd. Maar ook veel donateurs en medewerkers wonen hier. Dat is allemaal reden voor Aidsfonds om in Amsterdam te blijven. De kantoren van Aidsfonds - Soa Aids Nederland bevinden zich in de stad, maar de huur per werkplek is lager dan gewoonlijk op een A-locatie.

Wat betaalt Aidsfonds aan huur?

Telkens vóór het afsluiten van een nieuwe huurcontract voor de komende 5 jaren kijken wij bewust naar andere locaties aan de rand van de stad. De conclusie van die zoektocht: elke verhuizing en nieuwe inrichting van werkplekken zou een veel duurdere optie zijn voor de komende 5 jaren dan een nieuw huurcontract van de kantoren in het centrum van de stad.

Aidsfonds besteedt van het totale budget 3% aan beheers- en administratiekosten, dat is inclusief de huisvestingskosten. Ten opzichte van een gemiddelde van 5,4% bij andere goede doelen organisaties.

Al meer dan dertig jaar heeft het Aidsfonds een hechte relatie met de stad Amsterdam en haar inwoners. Wij werken daarbij nauw samen met andere instellingen en organisaties, zoals GGD, AMC en Hiv Vereniging.

Belegt Aidsfonds haar geld?

Daar kunnen we heel kort over zijn: er wordt niet belegd.

De financiële middelen van Aidsfonds worden op spaar- en betaalrekeningen geplaatst tegen een vooraf afgesproken vast rentepercentage (spaarrekening) en aan EURIBOR gerelateerde rentepercentages (betaalrekening).

Het primaire doel van Aidsfonds is om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en alle middelen daarvoor in te zetten. Risicovol beleggen past niet in de visie van Aidsfonds.

Kan ik het jaarverslag van Aidsfonds krijgen?

Natuurlijk! Het jaarverslag van 2016 is hier te vinden: jaarverslag 2016 Aidsfonds.
 

 

Kan het Aidsfonds mijn aidsproject steunen?

Lees hier meer over het aanvragen van subsidie bij Aidsfonds.

 

Waarom maakt Aidsfonds gebruik van straatwerving?

Straatwerving is voor Aidsfonds een goede manier om trouwe donateurs te werven. We bereiken er groepen mee die we anders niet hadden kunnen bereiken. Ongeveer een derde van de totale inkomsten komt uit straatwerving.

Andere manieren waarop we geld voor aidsbestrijding werven zijn: collectes, mailings, erfenissen & legaten, telemarketing, e-mails, loterijen, internet, sponsoring, acties & evenementen, merchandise, campagnes en TV-acties.

Als richtlijn voor de wervingskosten hanteert Aidsfonds de CBF-norm: van elke ingelegde euro gaat minimaal 75 cent naar de aidsbestrijding en maximaal 25 cent is voor de gemaakte kosten. In 2016 gaf Aidsfonds lagen de kosten voor werving ver onder deze norm: we gaven 13,4 eurocent uit om 1 euro te werven.

Wat vindt Aidsfonds van de kosten van straatwerving?

Aidsfonds zou minder kosten maken als iedereen bijvoorbeeld spontaan via onze internetsite doneert. Maar dat is niet de realiteit. Er is meer voor nodig om als organisatie zichtbaar te zijn voor nieuwe donateurs. Straatwerving kost geld, maar zolang het veel geld oplevert voor de aidsbestrijding, is de investering gerechtvaardigd. Gemiddeld blijft een donateur zo'n 6 jaar bij Aidsfonds. Met deze structurele inkomsten kunnen wij onze projecten duurzaam financieren.

Wie zijn de straatwervers?

De wervers werken o.a. voor Pepperminds, Emolife en DirectResult. Onze straatwervers zijn mensen die zich betrokken voelen bij Aidsfonds. De meesten zijn zelf ook donateur. Bij de training van de wervers is Aidsfonds nauw betrokken. Verder bewaakt Aidsfonds de kwaliteit van de werving.

Hoe bewaakt Aidsfonds dat het werven op een eerlijke manier gebeurt?

Eerlijk werven is heel belangrijk voor Aidsfonds. Wij kunnen ons werk alleen maar door dank zij de steun van donateurs. Daarom besteden we veel aandacht aan de training van straatwervers en wordt hun kennis over hiv en aids en het werk van Aidsfonds regelmatig bijgespijkerd.

Aidsfonds besteedt samen met Pepperminds, Emolife en DirectResult veel aandacht aan de bewaking van de kwaliteit van de wervingsgesprekken. Wervers die misleidend te werk gaan, vallen uiteindelijk altijd door de mand en mogen niet meer voor Aidsfonds werken. Wij houden scherp in de gaten of er klachten binnen komen. Kort na de werving proberen we elke nieuwe donateur te bereiken en te vragen hoe hij of zij de werving heeft ervaren. Als er dan klachten zijn, kunnen die direct worden herleid naar de betreffende straatwerver. Aidsfonds geeft geen vergoeding voor donateurs die binnen een maand weer opzeggen.
Overigens melden gemiddeld maar twee mensen per maand een klacht of opmerking over de wervingsmethode.
Deze maatregelen werken in de praktijk vooral preventief. Straatwervers zijn zich er zeer van bewust dat hun enthousiasme niet mag leiden tot onjuiste informatieverstrekking.

Werkt Aidsfonds alleen in Nederland?

Aidsfonds er voor iedereen die met hiv te maken heeft. In Nederland én daarbuiten.

Aidsfonds is opgericht in 1985 toen ook in Nederland de aidsepidemie de kop opstak. En nog altijd zijn we actief in de aidsbestrijding in Nederland. Aidsfonds zet zich in voor belangenbehartiging, informatievoorziening en contacten tussen mensen met hiv. En we zorgen voor verbetering van de hiv-zorg en -preventie waar dat nodig is. Ook financieren we wetenschappelijk onderzoek dat wereldwijd hoog aangeschreven staat. We zetten hiv en aids op de agenda. Met campagnes, acties en lobby vragen we voortdurend aandacht voor hiv en aids. In Nederland, maar ook internationaal.

We bespreken onderwerpen die anderen niet durven bespreken en we ondersteunen mensen die anderen niet willen ondersteunen. Aidsfonds maakt zo wereldwijd veranderingen mogelijk die eerder onmogelijk leken. We richten ons op onderwerpen die anderen laten liggen, zoals het versterken van de positie van mensen met hiv en de ondersteuning van groepen die hard getroffen worden maar de minste ondersteuning ontvangen, zoals homomannen, drugsgebruikers en sekswerkers.

Aidsfonds financiert projecten op het gebied van:

  • Aidsbestrijding in Nederland
  • Aidsbestrijding in ontwikkelingslanden
  • Wetenschappelijk onderzoek

Al onze projecten


 

In welke landen heeft Aidsfonds projecten?

Aidsfonds werkt onder meer in de volgende landen:

Angola
Argentinië
Bangladesh
Benin
Bolivia
Botswana
Brazilië
Burkina
Faso
Burundi
Cambodja
Centraal Afrikaanse Republiek
China
Colombia
Democratische Republiek Congo
Duitsland
Egypte
Ethiopië
Filipijnen
Georgië
Ghana
Guatemala
Honduras 
India
Indonesië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kirgizië
Malawi
Maleisië
Mali
Marokko
Mauritius
Mexico
Moldavië
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nederland
Nicaragua
Nigeria
Oeganda
Oekraïne
Oost-Timor
Peru
Rusland
Senegal
Singapore
Somalië
Swaziland
Tanzania
Thailand
Tunesië
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Soedan

Financiert Aidsfonds alleen wetenschappelijk onderzoek?

Onderzoek financieren doen we al dertig jaar. Met subsidie van Aidsfonds hebben onderzoekers bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van hiv-remmers. Maar Aidsfonds doet veel meer. Wij zorgen ervoor dat mensen daadwerkelijk toegang krijgen tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning. We ondersteunen mensen die zelf in actie komen, zijn actief op het gebied van lobby en mensenrechten en proberen kwetsbare groepen in de hele wereld te ondersteunen in hun strijd tegen aids.

Aidsfonds financiert projecten op het gebied van:

  • Aidsbestrijding in Nederland
  • Aidsbestrijding in ontwikkelingslanden
  • Wetenschappelijk onderzoek

Al onze projecten 
 

Werkt Aidsfonds samen met farmaceutische bedrijven?

Aidsfonds ontvangt een relatief gering sponsorbedrag van farmaceutische bedrijven. De financiële bijdragen komen geheel ten goede aan de projecten waarvoor deze bestemd zijn. Voor sponsoring door de farmaceutische industrie gelden strikte voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de Corporate Partnership guidelines van Aidsfonds.

Hoe gaat Aidsfonds om met dierproeven?

Wij begrijpen dat sommige mensen moeite hebben met dierproeven in wetenschappelijk onderzoek. Helaas zijn dierproeven in een deel van het onderzoek naar hiv nog onvermijdelijk. Niet voor alle typen van onderzoek bestaan al geschikte alternatieven voor dierproeven. Lees meer. 
 

Hoe kan ik Aidsfonds steunen?

Dankzij de geweldige steun van 170.000 donateurs kunnen wij ons werk doen. Jij kunt ook donateur worden  door dit formulier in te vullen. Een donatie kan ook op rekening NL37 INGB 0000 0089 57 (BIC INGBNL2A) tnv Aidsfonds te Amsterdam.
Je kunt ook ons ook volgen op Facebook en  Twitter.
Ook kun je helpen als bedrijf helpen. Alle hulp is heel erg welkom.
 

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Met jouw steun zet Aidsfonds zich in voor belangenbehartiging, informatievoorziening en contacten tussen mensen met hiv. En we zorgen voor verbetering van de hiv-zorg en -preventie waar dat nodig is, in binnen- en buitenland.

Ook financieren we wetenschappelijk onderzoek dat wereldwijd hoog aangeschreven staat. En we zetten hiv en aids op de agenda. Met campagnes, acties en lobby vragen we voortdurend aandacht voor hiv en aids. In Nederland, maar ook internationaal.

We besteden 13,4 eurocent om 1 euro te werven (2016). Dit is ruim onder de grens van 25 eurocent per euro die geldt voor het CBF-Keur voor goede doelen.

Kan ik vrijwilligerswerk doen voor Aidsfonds?

Wij zijn vaak op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen bij evenementen of collectes. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met:

Hans Schuppert
Relatiemanager
E-mail: hschuppert@aidsfonds.nl

Helaas kunnen wij geen vrijwilligers naar onze projecten sturen. In ontwikkelingslanden werken we namelijk al samen met lokale organisaties, die daar ervaring en deskundigheid hebben.

Ik ben donateur, hoe kan ik mijn adres wijzigen?

Je kunt je adres hier wijzigen
 

Hoe kan ik mijn machtiging opzeggen?

Als je je je donateurschap wilt opzeggen, kun je ons op werkdagen (9:00 - 17:00 uur) bereiken via ons servicenummer: 020-344 63 81.

Informatie bij een automatische incasso

De machtiging voor automatische incasso die je aan Aidsfonds hebt gegeven, krijgt een uniek kenmerk, het zogenaamde 'machtigingskenmerk'. We vermelden jouw unieke machtigingskenmerk in de omschrijving van de incasso op je bankafschriften. Ook zul je het Incassant ID zien staan, dit is voor Aidsfonds: NL40AFN412079890000.

Op welk moment incasseert Aidsfonds?

De incassodata voor 2017 zijn:

vr 27-1, ma 27-2, ma 27-3, wo 26-4, wo 24-5 wo 28-6, ma 26-7, ma 28-8, wo 27-9, vr 27-10, ma 27-11, vr 22-12.

Wat is het IBAN bankrekeningnummer en de BIC code van Aidsfonds?

IBAN: NL 37 INGB 0000 00 8957
BIC: INGBNL2A

Wat is de Aids Soa Infolijn?

De Aids Soa Infolijn is een landelijke informatielijn over veilige seks, hiv, andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en anticonceptie. Met meer dan 20 jaar ervaring en professionele voorlichters. Hier kan iedereen terecht met vragen, ook anoniem. Telefonisch (tegen laag beltarief) of gratis per chat of e-mail. Bij de Aids Soa Infolijn kun je anoniem terecht als je dat wil.

Hoe je de Aids Soa Infolijn kan bereiken vind je hier.
 

Voor wie is de Aids Soa Infolijn?

Voor iedereen die informatie wil over hiv, soa en anticonceptie. De vragen kunnen gaan over (on)veilige seks, condoomgebruik, testen en behandelen, de pil of morning afterpil. Voor beroepskrachten, bijvoorbeeld hulpverleners, maatschappleijk werkers en docenten. Voor mensen uit specifieke beroepsgroepen zoals politie, brandweer, kapper en schoonheidsspecialisten. Bijvoorbeeld voor vragen over infectiegevaar op hiv en hepatitis B. Voor journalisten en programmamakers. Zij kunnen bij ons terecht met vragen en voor het opnemen van ons telefoonnummer in een publicatie of programma.

Wanneer is de Aids Soa Infolijn bereikbaar?

Alle informatie over de Aids Soa Infolijn vind je hier
 

Ik heb een andere vraag, waar kan ik die stellen?

Voor vragen over hiv, aids of Aidsfonds: info@aidsfonds.nl
Voor vragen over je donatie: donateurs@aidsfonds.nl