Privacy statement

Aidsfonds (“wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Ook houden wij ons aan alle gedragscodes van de branchevereniging Goede Doelen Nederland, het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de (privacy)codes van de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA). Sinds 2012 is aan ons het Privacy Waarborg toegekend (zie voor meer informatie www.privacywaarborg.nl).  

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Jouw naam, adres en woonplaats;
 • Jouw telefoonnummer en e-mail adres;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons;
 • Jouw voorkeur en afkeur als donateur met betrekking tot onze communicatiekanalen en frequentie;
 • Jouw financiële gegevens, rekeningnummer, betaalwijze en verrichte betalingen.

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van jouw donatie;
 • Het bedanken en bevestigen van jouw donatie of deelname aan een campagne en je informeren over ons werk en soms ook vragen we je om ons (opnieuw) te steunen;
 • Het vastleggen en analyseren van jouw giften en voorkeuren ten behoeve van onze management-informatie, onze product- en dienstontwikkeling en het bepalen van onze algemene strategie;
 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle.
 • Aidsfonds kan jouw e-mailadres gebruiken voor custom audience targeting via Facebook. Dit houdt in dat wij een specifieke doelgroep (een custom audience) aanmaken door e-mailadressen uit onze database te uploaden in de advertising-tool van Facebook. Deze groep kan vervolgens worden gekoppeld aan een specifieke Facebookcampagne: alleen deze Facebook gebruikers krijgen de campagne te zien of juist niet. Zie hier meer informatie over Custom Audiences.

Indien je geen deel uit wilt maken van een custom audience, kun je dit uiteraard kenbaar maken via het volgende e-mailadres: donateurs@aidsfonds.nl. Aidsfonds zal jouw e-mailadres en/of telefoonnummer dan niet langer gebruiken voor custom audience targeting via Facebook. Aidsfonds kan er niet voor in staan dat je binnen Facebook helemaal geen advertenties meer van Aidsfonds getoond zult krijgen, omdat wij niet bij alle Facebookcampagnes gebruik maken van custom audience targeting.

Wil je weten waarom jij een bepaalde advertentie van Aidsfonds getoond krijgt op Facebook? Klik dan door op de advertentie. Facebook maakt inzichtelijk waarom jij de advertentie te zien krijgt. Ook kan je via de instellingen van Facebook je advertentievoorkeuren uitgebreid beheren.

Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent.

Ontvangers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze je gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie;
 • Derden: bewerkers, zoals direct marketing bureaus en bureaus voor data-analyse.
 • Aidsfonds kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren. Denk hierbij aan adressen of telefoonnummers van (potentiële) donateurs.

Wij geven jouw persoonsgegevens niet door voor commerciële doeleinden. Verder geven we jouw persoonsgegevens uitsluitend door naar een land buiten de Europese Economische Ruimte als dat land een passend beschermingsniveau waarborgt. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Telemarketing

Aidsfonds zet telemarketing in om donateurs en relaties te vragen ons te steunen met een (extra) gift en om hen te informeren over onze campagnes. Het telefonisch werven van nieuwe donateurs kan per 1 juli 2021 alleen nog voor zover je daarmee hebt ingestemd. Ben je donateur of ben je oud-donateur tot 3 jaar terug dan mag Aidsfonds je wel telefonisch benaderen. We bellen je maximaal 1x per jaar. Als je hebt aangegeven niet meer gebeld te willen worden, dan verwerken we dit in onze administratie en benaderen wij je niet meer op het door jou opgegeven telefoonnummer. Dit kan door te mailen naar info@aidsfonds.nl.

E-mail

Wanneer je als abonnee van één van onze nieuwsbrieven, donateur of informatieaanvrager jouw e-mailadres aan Aidsfonds hebt verstrekt, word je per e-mail geïnformeerd over ons werk, om je steun te vragen voor acties, om je op de hoogte te brengen van behaalde resultaten en voor incidentele verzoeken om een bijdrage. Aidsfonds maakt bij het verzenden van e-mailings gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Aidsfonds haar informatie aan jou verder optimaliseren, beter afstemmen op jouw interesses en gebruiken voor fondsenwervende campagnes. We gebruiken Close Alert om feedback te verzamelen over onze e-mails. Deze feedback gebruiken we om onze e-mails te verbeteren en om betere service te bieden aan de lezers van e-mails. Wil je minder of geen e-mail ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de afmeldmogelijkheid onderaan elk bericht dat je ontvangt, of door contact op te nemen met ons via onderstaande contactgegevens.

Chat

In de chat kunt u ons vragen stellen of een aanvraag doen. Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken. Deze gegevens hebben wij nodig om uw de dienst te kunnen leveren. Wij bewaren deze informatie zodat u niet opnieuw uw gegevens bij een vervolgcontact hoeft op te geven.
Aidsfonds zal onder andere de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Bezoekgedrag

Sms-doneren en privacy

 • Als je per sms doneert, nemen we je gegevens op in een gegevensbestand. Deze behandelen we vertrouwelijk en volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. We geven ze niet aan derden.
 • Lees hier meer over SMS voorwaarden →

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Aidsfonds gebruikt Zivver voor het veilig versturen van privacygevoelige informatie.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Jouw rechten                                            

Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens, deze laten corrigeren of – onder specifieke omstandigheden – laten wissen, de verwerking daarvan te laten beperken of deze overgedragen te krijgen. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van Aidsfonds ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. 

Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 6 september 2022.

Vragen, feedback en klachten

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kun je bellen naar 020 - 344 63 81. We zijn bereikbaar op werkdagen van 7:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur. Of je kunt een e-mail sturen naar donateurs@aidsfonds.nl. Ook voor vragen over je donateurschap kun je ons hier altijd bereiken.

Heb je een klacht? Aidsfonds - Soa Aids Nederland heeft een klachtenprocedure. Een klacht kun je indienen bij onze klachtencoördinator. Stuur een email aan: klacht@aidsfonds.nl

Dit emailadres kun je ook gebruiken om een bericht te sturen aan onze Functionaris gegevensbescherming bij vragen en klachten mbt privacy en gebruik van persoonlijke gegevens.

Aidsfonds is een Nederlandse stichting gevestigd op de Condensatorweg 54, 1014 AX, in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207989.

Aidsfonds gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, webverkeer (geanonimiseerd) te analyseren, socialmedia-filmpjes en -posts te tonen en gericht te kunnen adverteren. Je geeft toestemming voor deze cookies door op accepteren te klikken. Ben je niet akkoord, wijzig dan je voorkeuren. Meer informatie