Periodiek schenken: veel gestelde vragen

Heb je vragen over periodiek schenken? Bekijk dan hieronder of je vraag erbij staat.
Liever persoonlijk contact? Bel met Indjir Hanasbei.

Bel nu 020-344 63 81

Veel gestelde vragen

Is een bezoek aan de notaris nodig als ik voor een periodieke schenking kies?

Nee, sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig om een notaris te bezoeken. Je kunt heel eenvoudig dit online formulier invullen.

Mogen giften van het lopende jaar, maar van vóór het tekenen van de overeenkomst, meegerekend worden?

Nee, alleen de giften die u doet na de datum van de overeenkomst.

Moet ik de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken of mag een goed doel een eigen overeenkomst maken?

Een goed doel mag een eigen overeenkomst opstellen. Uiteraard wordt deze overeenkomst getoetst aan de eisen van de Belastingdienst. U kunt ook de modelovereenkomst van de Belastingdienst gebruiken.

Moet mijn partner ook ondertekenen?

Of het wettelijk verplicht is, hangt af van de hoogte van de gift. Wij raden bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap altijd aan de partner ook te laten tekenen.

Mag de overeenkomst na vijf jaar stilzwijgend worden verlengd?

Nee, die stopt automatisch na 5 jaar (de minimum looptijd). Alleen wanneer je een andere looptijd invult, bijvoorbeeld 10 jaar, stopt de overeenkomst later - in dit voorbeeld na 10 jaar. Je kunt bij de looptijd ook 'voor onbepaalde tijd' invullen. Die kunt je (na 5 jaar) op ieder gewenst moment zelf stopzetten of wordt – zonder extra administratieve handelingen – vanzelf voortgezet.

Geldt er een minimum voor het bedrag dat ik per jaar schenk?

Aidsfonds hanteert een minimum van € 60 per jaar in verband met extra administratiekosten van een periodieke overeenkomst.

Wat moet ik straks anders doen bij het invullen van mijn aangifte inkomstenbelasting?

Je hoeft in het aangifteprogramma straks alleen twee nummers in te vullen: het transactienummer van de schenking, en het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) van Aidsfonds. Deze nummers zijn te vinden op de overeenkomst. Overigens kan de Belastingdienst je vragen de overeenkomst te tonen. Bewaar de kopie die je retour ontvangt dus goed.

Wat zijn de eisen waaraan een periodieke schenking moet voldoen om volledig aftrekbaar te zijn?

Het goede doel waaraan je geeft moet de ANBI-status hebben (dit is bij Aidsfonds het geval). Verder moet je jaarlijkse gift elk jaar hetzelfde zijn. De overeenkomst heeft een minimale looptijd van 5 jaar.

Hoe kan ik mijn periodieke schenking betalen?

Je kunt het bedrag in één keer betalen of opsplitsen in meerdere bedragen. Het betalen zelf kan op twee manieren:

• Door middel van een automatische machtiging aan Aidsfonds
• Door het bedrag zelf over te maken op IBAN- rekeningnummer NL37 INGB 0000 0089 57

Je kunt de gewenste betaalmethode op de overeenkomst aangeven.

Is Aidsfonds bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)?

Ja, Aidsfonds is door de Belastingdienst aangewezen als een ANBI. Dit houdt in dat je donaties van de inkomsten- of vennootschapsbelasting kan aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Daarnaast hoeft een ANBI geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Het ANBI (RSIN-nr.) is 00 86 49 273.

Wat is het RSIN-nummer van Aidsfonds?

Je hebt het RSIN-nummer van Aidsfonds nodig voor je belastingaangifte. Dit nummer is 00 86 49 273.

Aidsfonds gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, webverkeer (geanonimiseerd) te analyseren, socialmedia-filmpjes en -posts te tonen en gericht te kunnen adverteren. Je geeft toestemming voor deze cookies door op accepteren te klikken. Ben je niet akkoord, wijzig dan je voorkeuren. Meer informatie