Aidsfonds gebruikt cookies om het bezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen. Indien je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie

Privacy policy

Aidsfonds (“wij”) hecht veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij verwerken je gegevens met de grootst mogelijke zorg en uitsluitend conform de privacywetgeving. In deze privacy policy kun je lezen hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld in het openbaar register van de Autoriteit Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1457464.

Ook houden wij ons aan alle gedragscodes van de branchevereniging Goede Doelen Nederland, het reglement van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en de (privacy)codes van de branchevereniging voor Dialoog Marketing (DDMA). Sinds 2012 is aan ons het Privacy Waarborg toegekend (zie voor meer informatie www.privacywaarborg.nl).

Persoonsgegevens

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Jouw naam, adres en woonplaats;
 • Jouw telefoonnummer en e-mail adres;
 • Jouw geboortedatum;
 • Jouw deelname aan onze activiteiten, informatieverzoeken en klachten aan ons;
 • Jouw voorkeur en afkeur als donateur met betrekking tot onze communicatiekanalen en frequentie;
 • Jouw financiële gegevens, rekeningnummer, betaalwijze en verrichte betalingen.

Doeleinden

De bovenstaande persoonsgegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het verwerken van jouw donatie;
 • Het bedanken voor jouw donatie en je informeren over ons werk en soms ook vragen we je om ons (opnieuw) te steunen;
 • Het vastleggen en analyseren van jouw giften en voorkeuren ten behoeve van onze management-informatie, onze product- en dienstontwikkeling en het bepalen van onze algemene strategie;
 • De uitvoering of toepassing van wetten en zelfregulering;
 • Het behandelen van geschillen en het (doen) uitoefenen van controle.

Grondslag

Wij verwerken jouw persoonsgegevens altijd op grond van een wettelijke grondslag. De wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen omvatten het kunnen uitvoeren van de bovenstaande doeleinden;
 • De verwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst waarbij jij partij bent.

Ontvangers

Wij kunnen jouw persoonsgegevens delen met de volgende partijen:

 • Intern: medewerkers voor zover ze je gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie;
 • Derden: bewerkers, zoals direct marketing bureaus en bureaus voor data-analyse.

Wij geven jouw persoonsgegevens nooit door voor commerciële doeleinden en wij geven jouw persoonsgegevens nooit door naar landen buiten de Europese Economische Ruimte. Derde partijen die namens ons jouw persoonsgegevens verwerken doen dat altijd uitsluitend volgens onze opdracht. Zij zijn verplicht je persoonsgegevens geheim te houden en na gebruik te vernietigen.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken sluiten we overeenkomsten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doeleinde van de verwerking.

Recht op inzage, correctie en verzet                                            

Je kunt altijd inzage vragen in jouw gegevens of deze laten corrigeren. Heb je bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens of wil je niet langer informatie van Aidsfonds ontvangen, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens

Indien je niet tevreden bent over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken dan kun je een klacht indienen bij onze klachtencoördinator (zie onderaan) en/of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies om informatie te verzamelen over jouw websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat op je computer wordt opgeslagen wanneer je deze website bezoekt. 

Je kunt meer lezen over de cookies die wij gebruiken en hoe je zelf cookies kunt uitschakelen in onze cookie policy.

Wijzigingen

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen en raden je aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. Deze privacy policy is voor het laatst bijgewerkt op: 11 september 2017.

Vragen, feedback en klachten

Jouw vragen en opmerkingen met betrekking tot onze privacy policy zijn welkom. Hiervoor kun je bellen naar 020 - 344 63 81. We zijn bereikbaar op werkdagen van 7:00 tot 21:00 uur en op zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur. Of je kunt een e-mail sturen naar donateurs@aidsfonds.nl. Ook voor vragen over je donateurschap kun je ons hier altijd bereiken.

Wij beschikken ook over een klachtenprocedure. Een klacht kun je indienen bij onze klachtencoördinator:

drs. Martin van Oostrom
klachten@aidsfonds.nl
020 – 8511758

Aidsfonds is een Nederlandse stichting gevestigd op de Keizersgracht 392, 1016GB, in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41207989.