Consultant mid-term review strategie

Aidsfonds – Soa Aids Nederland is op zoek naar een externe, onafhankelijke consultant om een mid-term review (MTR) van de meerjarenstrategie 2022-2025 te doen. 

De uitkomsten van deze MTR dragen bij aan drie doelstellingen:

 1. Inzicht krijgen in de voortgang en resultaten: door in kaart te brengen wat we tot nu toe hebben bereikt in relatie tot de geplande resultaten in 2025.
 2. Leren van wat er goed gaat en wat er anders gaat dan gepland: door met een nieuwsgierigheid te kijken naar of wat we doen werkt, en te leren van wat er anders gaat dan we hebben beoogd.
 3. Onderbouwen van onze besluitvorming: over waar we ons op moeten richten in het laatste jaar van de huidige strategie (2025) en de periode erna om onze missie en doelen te behalen.

Aidsfonds – Soa Aids Nederland is op zoek naar een consultant die beschikbaar is om te beginnen in februari 2024, zoals beschreven in de tijdlijn in de Terms of Reference. Daarbij hanteren we de volgende data en budget:

Deadline om te reageren: Vrijdag 12 januari 2024

Gesprekken vinden plaats op: Maandag 22 januari 2024

Periode mid-term review: Maandag 5 februari 2024 –  vrijdag 27 september 2024

Budgetindicatie: € 130.000

 

Download de Terms of Reference

 

Profiel consultant of organisatie

We zijn op zoek naar een enthousiaste, deskundige en flexibele consultant (of een consortium van  consultants) met ruime MEAL-expertise en uitstekende vaardigheden om een proces te begeleiden. Samenwerkingen tussen adviseurs / teams / deskundigen uit het Zuiden en Noorden wordt aanbevolen. We denken dat verder de volgende achtergrond of karakteristieken passend zijn bij de opdracht:

 • Een universitaire opleiding op het gebied van sociale wetenschappen, internationale volksgezondheid, bestuur & beleid, organisatie antropologie, of soortgelijke ervaring;
 • Expertise in monitoring en evaluatie, in het bijzonder met veranderingsprocessen op werkterreinen zoals hiv, seksuele gezondheid en rechten, gender en machtsrelaties, gedeelde besluitvorming met communities, beïnvloeding van nationaal en internationaal beleid;
 • Ervaring met kwalitatieve methodieken zoals most significant change, storytelling, contribution analysis;
 • Oprechte nieuwsgierigheid naar hoe dingen werken en daarbij niet bang om vragen te stellen;
 • Kan zowel in het Nederlands als het Engels werken. Dit kan ook door de aanvraag te doen in samenwerking met andere consultants;
 • Passend bij de werkwijze en aanpak zoals we in de ToR hebben omschreven.

 

Hoe je kunt reageren

Je kunt reageren door een voorstel te sturen voor vrijdag 12 januari 2024:

Stuur je voorstel in

Fijn als je voorstel niet langer is dan 5 pagina’s en onderstaande drie onderdelen bevat. Voeg bij het voorstel een CV toe van de hoofdaanvrager en eventuele andere betrokkenen, inclusief de voorgestelde rollen en tijdsinvesteringen.

 • Ervaring en achtergrond waaruit blijkt dat je geschikt bent voor deze opdracht. Vermeld eerdere ervaring met evaluaties, in het bijzonder met veranderingsprocessen op werkterreinen zoals hiv, seksuele gezondheid en rechten, gender en machtsrelaties, samenwerking en besluitvorming met communities, beïnvloeding van nationaal en internationaal beleid;
 • Een beknopte uitwerking van jouw voorlopige aanpak en werkwijze voor de opdracht, waarbij je kort ingaat op de hoofdvragen en welke methode je zou gebruiken om elk van deze vragen te beantwoorden. Hierbij horen we ook graag jouw ideeën over hoe de evaluatie een participatief proces kan worden, inclusief het feedback- en validatieproces;
 • Een eerste budgetvoorstel, inclusief het aantal dagen dat je aan de opdracht zou besteden en de benodigde dagvergoedingen. Hierbij merken we op dat Aidsfonds-Soa Aids Nederland tweetalig werkt, in het Nederlands en in het Engels. Daarom vragen we om het rapport en de case studies in beide talen beschikbaar te maken, eventueel met ondersteuning van een vertaler. De sessies, interviews en eventuele andere gesprekken vinden bij voorkeur plaats in de voertaal, eventueel met ondersteuning van een lokale consultant. We vragen om deze vertaal- en reiskosten in het budget op te nemen.

We kijken uit naar je reactie!

Aidsfonds gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, webverkeer (geanonimiseerd) te analyseren, socialmedia-filmpjes en -posts te tonen en gericht te kunnen adverteren. Je geeft toestemming voor deze cookies door op accepteren te klikken. Ben je niet akkoord, wijzig dan je voorkeuren. Meer informatie