Wij zoeken leden voor ons Adviespanel

Voor ons adviespanel zijn we op zoek naar zorgverleners, wetenschappers en mensen die (een van) de volgende communities vertegenwoordigen: mensen die leven met hiv, sekswerkers, mensen uit de lhbtiq+-gemeenschap, jongeren, jonge vrouwen en meisjes mensen die drugs gebruiken en migranten.

Bij Aidsfonds - Soa Aids Nederland streven we naar een wereld waar niemand meer sterft aan aids en waar mensen seksueel gezond zijn. Zodat iedereen vrij en zonder angst kan liefhebben. Dat doen we samen met de mensen die het hardst geraakt worden door soa's en hiv vanwege discriminatie en uitsluiting. Wij versterken hun stem en ondersteunen met informatie, kennis en financiering. Uit liefde voor alle liefdes

 

Aidsfonds - Soa Aids Nederland, gevestigd in Amsterdam, werkt in Nederland en in 15 landen wereldwijd. Aidsfonds-Soa Aids Nederland heeft drie rollen: Als pleitbezorger werken wij samen met communities1 en versterken wij hun stem om overheden, wetenschappers en donoren te motiveren om de gezondheid en rechten te verbeteren; Als expert werken wij evidence-based en voorzien we iedereen van betrouwbare informatie en bouwen we verder op bestaande kennis en ervaring van communities, wetenschappers, zorgverleners en het algemeen publiek; Als betrokken fondsenwerver & donor, ondersteunen we inclusief hiv genezend onderzoek en innovatieve aanpakken waarin communities centraal staan. Aidsfonds - Soa Aids Nederland (130 fte) heeft een jaarlijkse begroting van €52.724,110. De organisatie heeft een Raad van Toezicht, Directie en Managementteam en bestaat uit vier afdelingen, namelijk: Nationale Programma's, Internationale Programma's, Marketing en Communicatie, en Beheer en Services.

 

Gelijkwaardig samenwerken met communities ligt aan de basis van al ons werk. Om onze strategische droomdoelen zo goed mogelijk te bereiken, willen wij de betrokkenheid van de communities verder versterken door middel van gezamenlijke besluitvorming. Voor ons is gezamenlijke besluitvorming gebaseerd op gelijkwaardigheid en het erkent dat betekenisvolle betrokkenheid van mensen met hiv en andere leden van communities, rechtstreeks bijdraagt aan innovatieve oplossingen voor de meest complexe uitdagingen die zich in de soa-, hiv- en aidsbestrijding voordoen.

 

Daarom installeert Aidsfonds-Soa Aids Nederland vanaf juli 2023 een Adviespanel en zijn wij op zoek naar:

Leden voor ons Adviespanel

 

Het Adviespanel

Het Adviespanel (AP) zal de Raad van Bestuur (en het Management Team) adviseren over:

 

  1. Periodieke evaluaties (tussentijds, eind-evaluatie) van onze strategie en Theory of Change. De resultaten hiervan vormen de basis voor het advies voor de volgende meerjarenstrategie en toekomstige strategische partnerschappen.
  2. Voorstellen van alternatieve strategische partnerschappen in reactie op trends, bedreigingen of kansen rondom de hiv/aids- epidemie, en om toekomstige middelen veilig te stellen om aan onze strategische doelstellingen te werken.
  3. Strategische beslissingen over eigen middelen van Aidsfonds - Soa Aids Nederland, geworven onder bijvoorbeeld particuliere donoren en loterijen.
  4. Financieringsmechanismen (de manier waarop fondsen worden verdeeld en geworven, bijvoorbeeld door middel van een subsidie aanvraag). De uitvoering van het mechanisme is belegd bij de betrokken afdelingen of adviescomités.

 

Het Adviespanel zal bestaan uit negen leden, waarvan vijf leden vertegenwoordigers van communities zijn, twee zorgverleners en twee wetenschappers. De leden van het AP handelen op persoonlijke titel en worden nadrukkelijk verzocht niet op te treden als vertegenwoordigers van hun eigen organisatie, onderzoeksgebied of sector.

 

Het Adviespanel vormt een afspiegeling van de communities waarmee we werken in Nederland en in de focusregio's van Aidsfonds - Soa Aids Nederland. Dit zijn Oost-Europa en Centraal-Azië, Oost-Afrika, Zuidelijk Afrika, West-Afrika, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Lid zijn van het Adviespanel is op vrijwillige basis, maar alle gemaakte kosten worden vergoed met een vast stipendium.

 

De verantwoordelijkheden voor het Adviespanel voor dit jaar (2023) bestaan uit het adviseren over het proces en de uitvoering van de tussentijdse evaluatie van de Aidsfonds - Soa Aids Nederland strategie 2022-2025 “Uit liefde voor alle liefdes”, en het adviseren over de allocatie van eigen middelen voor 2024. Beide vinden plaats in of vanaf september 2023.

 

We zijn op zoek naar jou

Leden van communities

Aidsfonds - Soa Aids Nederland is een inclusieve organisatie en de communities die het hardst worden getroffen door hiv, soa's, discriminatie en uitsluiting staan centraal in ons werk, in Nederland en wereldwijd. Daarbij stimuleert en waarborgt onze organisatie een open cultuur waarin alle mensen met hun uiteenlopende kenmerken, competenties en ervaringen2 zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. Dit betekent dat er een organisatiecultuur heerst waarin verschillen mogelijk en welkom zijn.

Voor het panel zijn we op zoek naar vijf leden die (een van) de volgende communities vertegenwoordigen: mensen die leven met hiv, sekswerkers, mensen uit de lhbtiq+- gemeenschap, jongeren, jonge vrouwen en meisjes mensen die drugs gebruiken en migranten. Je begrijpt de reikwijdte en context van het werk van Aidsfonds - Soa Aids Nederland (of de hiv-respons in het algemeen) en je hebt aantoonbare relevante nationale of internationale ervaring, je bent bijvoorbeeld lid van een bestuursorganen of klankbordgroep. Je hebt bij voorkeur kennis van effectieve strategieën en soa- en hiv-gezondheidsprogramma's van je eigen context en daarbuiten.

 

Zorgverleners

Aidsfonds- Soa Aids Nederland werkt samen met zorgverleners om ervoor te zorgen dat communities en andere begunstigden toegang hebben tot kwalitatief goede zorg. Met zorgverleners bedoelen we alle zorgverleners, inclusief community- en professionele zorgverleners in (hiv-gerelateerde) gezondheids(zorg) settings, ook op beleidsniveau. Je hebt een integrale kijk op het systeem dat werkt aan betere seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, inclusief soa- en hiv-bestrijding, en weet je hoe kennis, onderzoek, beleid, belangenbehartiging en praktijk samenhangen. Je hebt kennis van, ervaring met of interesse in de administratieve en financieel-organisatorische aspecten van de gezondheidszorg. Je hebt aantoonbare ervaring in het dienen van communities en betrekt hen bij voorkeur bij je werk. Je bent bekend met transnationale uitdagingen: migratie, pandemieën, armoede, oppositie, ABR (antibioticaresistentie) en bovenal erken je het belang van participatie van communities en gezamenlijke besluitvorming. Voor ten minste één van de twee panelleden zoeken we een zorgverlener met ruime ervaring met cliëntencontact, bijvoorbeeld een (soa-) klininek, huisartsenpraktijk, hiv-behandelcentrum of buurthuis.

 

Wetenschappers

Met wetenschappers bedoelen we onderzoekers die actief zijn op gebieden als, maar niet beperkt tot, gedragswetenschappen, medische wetenschappen, geestelijke gezondheidszorg en andere gebieden van academisch onderzoek, die verband houden met het begrijpen, voorkomen en vinden van een geneesmiddel voor HIV, alsmede met het bevorderen van positieve seksuele en reproductieve gezondheid. Als wetenschapper beschik je over een relevante academische opleiding, bij voorkeur op het niveau van doctor of (universitair) hoogleraar. Je bent een belangrijke opinieleider, of op weg er een te worden zoals blijkt uit recente ervaring met het uitvoeren van onderzoek dat bijdraagt aan (een van) de 3 droomdoelen die de kern vormen van onze organisatiestrategie 2022-2025 "Uit liefde voor alle liefdes". Je bent in staat om zowel vanuit de (wetenschappelijke) inhoud als de beleidsmatige en politieke realiteit te denken op de voor Aidsfonds - Soa Aids Nederland relevante onderzoeksgebieden. Je weet bruggen te slaan; tussen wetenschap en beleid, maar ook tussen de (onderzoeks)behoeften die onze communities in hoge-, midden- en lage-inkomenssettings dienen. Je hebt toegang tot een nationaal en internationaal kennisnetwerk en je kunt de publieke en private sector met elkaar verbinden om betekenisvolle samenwerkingen te bevorderen. Met jouw ervaring kunt je ons helpen een passende onderzoeksagenda op te stellen die de wetenschappelijke toets kan doorstaan en die antwoord geeft op de kennisvragen die beantwoord moeten worden om onze droomdoelen te verwezenlijken. Voor ten minste één van de twee panelleden zoeken wij een wetenschapper met biomedische expertise.

 

Om lid te worden van het Adviespanel zouden we graag zien dat je:

  • Vloeiend Engels spreekt en verstaat
  • In het bezit bent van een laptop (of ander apparaat) om te downloaden, te lezen, te communiceren en te werken en in staat om verbinding te maken met internet
  • In staat bent om advies te geven dat overstijgend is aan jouw eigen community, beroep en land van herkomst
  • Beschikbaar bent vanaf 1 augustus 2023, voor een tijdsinvestering van 5 werkdagen per jaar (inclusief voorbereidingstijd), om actief deel te nemen aan vergaderingen volgens een jaarplanning,
  • Bereid bent om eens per 2 jaar te reizen voor een fysieke bijeenkomst met de andere leden van het panel en Aidsfonds – Soa Aids Nederland.
  • Bereid bent om met jouw advies bijdrage te leveren aan het bereiken van onze droomdoelen.

Voldoe je aan een van bovenstaande profielen en wil je solliciteren?

Dat kan vóór 7 juni 2023 door een motivatiebrief en curriculum vitae te uploaden op de sollicitatiepagina door op de volgende link te klikken: 

Solliciteren

 

Vermeld in de brief en CV nadrukkelijk jouw motivatie om deel uit te maken van het AP, inclusief relevante betaalde en vrijwillige organisatorische affiliatie(s), jouw persoonlijke en/of professionele ervaring, welke vaardigheden, kennis en perspectieven jij bezit die bij zouden kunnen dragen aan het en contactgegevens van 2 referenten.

 

De eerste gespreksronde vindt plaats vanaf 20 juni 2023. De selectie wordt gedaan door het bestuur van Aidsfonds - Soa Aids Nederland. De nieuwe AP-leden beginnen hun termijn op 1 augustus 2023, na een on-boarding periode van max. 8 uur in juli 2023.

 

Meer informatie over Aidsfonds - Soa Aids Nederland vind je in de bijlage

 

Of kijk op aidsfonds.org en www.soaaids.nl, bel (+31640642241) of mail (Lwerlich@aidsfonds.nl)

Lynn Werlich, Directeur Internationale Programma's.

Aidsfonds gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, webverkeer (geanonimiseerd) te analyseren, socialmedia-filmpjes en -posts te tonen en gericht te kunnen adverteren. Je geeft toestemming voor deze cookies door op accepteren te klikken. Ben je niet akkoord, wijzig dan je voorkeuren. Meer informatie