Veel gestelde vragen over nalaten

Waarom een goed doel opnemen in je testament?

Door een goed doel of meerdere goede doelen op te nemen in uw testament kunt u uw idealen laten voortleven. Oftewel, schenken via uw testament aan datgene wat u belangrijk vindt en waar u vanuit uw hart graag aan wilt bijdragen. Een ander belangrijk voordeel is dat een goed doel geen erfbelasting betaalt, mits deze in bezit is van een ANBI-status. Aidsfonds is in het bezit van een ANBI-status.

Wat is een toegift?

Een toegift is een nalatenschap aan een goed doel. Opdat u uw idealen kunt laten voortleven. Bijvoorbeeld aan die organisatie die werkt aan thema’s die u heel belangrijk vindt. Een toegift/nalatenschap kan in de vorm van een legaat en/of erfstelling en is alleen rechtsgeldig wanneer deze is opgenomen in een testament.

Wat is het verschil tussen een erfstelling en een legaat?

Een erfstelling is dat deel van de nalatenschap dat overblijft voor de erfgenamen, na aftrek van alle kosten schulden en legaten. Meestal worden erfstellingen geformuleerd in percentages. Omdat vooraf lastig in te schatten is wat de waarde van het vermogen bij overlijden zal zijn, heeft bij veel mensen de erfstelling de voorkeur.

Een legaat is een nalatenschap in de vorm van een bepaald goed (bijvoorbeeld een verzameling of een schilderij) of een bepaalde som geld. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de nalatenschap.

Waarom een toegift met anderen bespreken?

Het is belangrijk om uw wensen met uw dierbaren open en eerlijk te bespreken zodat zij geïnformeerd zijn en later niet voor mogelijke verrassingen komen te staan. Ook kan het voor uzelf prettig zijn om uw wensen voor late te delen en hierover met anderen van gedachten te wisselen.

Hoe maak ik mijn ideeën en motieven bespreekbaar?

Bijvoorbeeld bij een kopje koffie met wat brochures naast u op tafel. Laat uw dierbare meedenken: wat zou je ervan vinden als ik ook een goed doel opneem in mijn testament?
Heeft u kinderen? Wees duidelijk: u wilt ze niet onterven maar u wilt misschien een legaat voor een goed doel opnemen in uw testament. Wat vinden ze daarvan?
Heeft u geen kinderen en wilt u naast familieleden en/of vrienden een goed doel opnemen? U kunt dit tijdens een bezoekje met hen bespreken. De neven en nichten die u in geen jaren heeft gezien en aan wie u weinig of niets wilt nalaten, bent u uiteraard geen verantwoording schuldig. Of misschien vindt u het prettig om het met hun vader of moeder te bespreken, om mogelijke teleurstellingen te voorkomen.

Waarom kiezen mensen voor een toegift?

Veel Nederlanders staan open voor het idee om na te laten aan een goed doel. De meeste mensen willen nalaten, omdat ze het werk van goede doelen ‘belangrijk vinden’ of het ‘een mooi idee vinden’ dat hun idealen voortleven als ze er zelf niet meer zijn. Een belangrijk voordeel ten opzichte van geven bij leven is dat de gever het geld of de goederen zelf niet meer nodig heeft. Daarnaast speelt een rationele overweging voor sommige mensen mee: zij willen nalaten om te voorkomen dat er over hun nalatenschap erfbelasting moet worden betalen.

Met uw toegift geeft u niet alleen aan uw dierbaren, maar ook aan het goede doel waar u zich tijdens uw leven sterk voor maakt of waar u affiniteit mee heeft. Zo kunt u een goed doel dat bij u past in de toekomst (blijven) steunen. Daarnaast betaalt een goed doel geen erfbelasting, mits deze in bezit is van een ANBI-status. De volledige gift komt dus ten goede aan het goede doel.

Waar wordt mijn toegift voor gebruikt?

Dat is afhankelijk van de organisatie en haar ambities. Websites, social media en jaarverslagen bieden meer informatie. Wilt u nalaten aan een specifiek project of doelstelling? Bespreek uw wensen dan vooraf goed met het goede doel. Zo weet u zeker dat het goede doel uw wensen ook gerealiseerd kunnen worden.

Waarom is een goed doel met een ANBI-status vrijgesteld van erfbelasting?

Op de website van de Belastingdienst kunt u opzoeken of het goede doel van uw keuze is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Een ANBI hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen.

Hoe weet ik of mijn goede doel is vrijgesteld van erfbelasting?

Op de site van de Belastingdienst kunt u opzoeken of het goede doel van uw keuze is geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Een ANBI hoeft geen erfbelasting te betalen over erfenissen.

Hoeveel goede doelen kan ik opnemen in mijn testament?

Hier is geen maximum aan verbonden. Denk wel goed na over wat u aan ieder goed doel wilt nalaten.

Kan ik ook een klein bedrag nalaten?

Jazeker. U beslist zelf welk bedrag u wilt nalaten aan een goed doel. Goede doelen zijn blij met iedere nalatenschap. Want groot of klein, allemaal dragen ze bij aan datgene waar het goede doel aan werkt.

Wat is een executeur?

Een executeur is iemand die de nalatenschap mag afwikkelen. De executeur moet in het testament als zodanig worden aangewezen. Uiteraard is het belangrijk de executeur van tevoren te vragen of hij of zij deze rol op zich wil nemen. Executeurs hebben wettelijk recht op een vergoeding van 1% over uw vermogen, waar u overigens in uw testament van mag afwijken.

Kan ik ook nalaten aan een specifieke bestemming binnen een goed doel?

Steeds meer goede doelen bieden de mogelijkheid om gericht en projectmatig te schenken. Op deze manier bepaalt u grotendeels zelf de regels over hoe het geld dat u nalaat moet worden uitgegeven. Bespreek vooraf wel uw wensen met het betreffende goede doel. Zo weet u zeker dat het goede doel uw wensen kan inwilligen.

Wat is een Fonds op Naam?

Een manier om gericht en projectmatig te schenken kan in de vorm van een Fonds op Naam. Dit kan bij leven maar ook middels uw testament. Een Fonds op Naam is een schenking aan een goed doel, ook genoemd het ‘hoofdfonds’, met een gerichte opdracht. De meeste goede doelen hanteren een minimum beginvermogen. Wilt u meer weten over een Fonds op Naam? Vraag naar de mogelijkheden bij het goede doel van uw keuze.

Kan een goed doel ook optreden als executeur?

Ja, deze mogelijkheid bieden veel goede doelen aan. Hier zijn vaak enkele voorwaarden aan verbonden. Als executeur is het goede doel van uw keuze verantwoordelijk voor de afwikkeling van uw nalatenschap. Het is daarom belangrijk uw motieven en wensen vooraf goed te bespreken met het goede doel.

Hoeveel nalatenschappen ontvangen goede doelen op het totaal van de inkomsten?

Dit verschilt per organisatie. Er zijn organisaties die niet of nauwelijks nalatenschappen ontvangen, andere ontvangen ze regelmatig. Gemiddeld komt bijna een kwart van het totaal van private fondsenwerving bij een goed doel uit nalatenschappen. Veel organisaties zijn daarom afhankelijk van nalatenschappen om hun werk te kunnen blijven uitvoeren.

Wat is een levenstestament?

Een levenstestament is een document dat door de notaris wordt opgemaakt als een volmacht. Hierin wordt een aantal zaken vastgelegd, voor het geval er tijdens uw leven iets gebeurt waardoor u zelf niet meer kunt handelen. Zo houdt u zelf de regie in handen tijdens moeilijke omstandigheden.

Is een handgeschreven codicil voldoende om na te laten aan een goed doel?

Met een codicil kunt u aangeven aan wie u bepaalde spullen wilt geven, als u er niet meer bent. Denk hierbij aan specifieke objecten zoals een sieraad of kledingstuk. Ook bevat een codicil vaak wensen en instructies over een begrafenis of crematie. Een codicil is een met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk en vervangt nooit een testament. Indien u overweegt iets na te laten aan een goed doel dient u dit op te nemen in een testament opgemaakt door een notaris.

Kan ik mijn testament wijzigen?

U kunt uw testament op elk gewenst moment bij de notaris laten wijzigen. Het voorgaande testament komt dan te vervallen.

Aidsfonds gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, webverkeer (geanonimiseerd) te analyseren, socialmedia-filmpjes en -posts te tonen en gericht te kunnen adverteren. Je geeft toestemming voor deze cookies door op accepteren te klikken. Ben je niet akkoord, wijzig dan je voorkeuren. Meer informatie