Op weg naar een wereld zonder aids

Individuele hulpverlening

Ziek zijn brengt vaak extra kosten met zich mee. Als je een laag besteedbaar inkomen hebt én hiv, kun je in financiële problemen komen. Dan kan Individuele Financiële Bijdragen (IFB) van Aidsfonds soms bijspringen. Denk hierbij aan kosten die een gevolg zijn van hiv en die niet worden vergoed via bijvoorbeeld een teruggave van de belasting voor chronisch zieken of bijdrages op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Wat is Individuele Financiële Bijdragen?

Aidsfonds geeft individueel financiële bijdrage(n) om lasten eenmalig of tijdelijk te verlichten om zo het leven met hiv makkelijker te maken. Aidsfonds geeft alleen hulp wanneer van overheidswege of via andere voorzieningen geen vergoeding mogelijk is. De individuele bijdrage die men ontvangt is altijd in de vorm van een gift en wordt nooit als lening gegeven. Voor maandelijks terugkerende vaste lasten en/of het afbetalen van schulden/leningen wordt geen vergoeding gegeven. Deze ondersteuning is mogelijk dankzij de bijdrages van onze donateurs. 

Meer informatie?

Voor informatie, advies of een aanvraagformulier kun je telefonisch contact opnemen met Emma Asare, de consulent Individuele Financiële Bijdrage(n) van Aidsfonds. Zij is telefonisch bereikbaar van maandag, dinsdag en donderdag tussen 13.30 en 16.00 uur via telefoonnummer 020-62 62 669. Op woensdag en vrijdag is er niemand van IFB aanwezig om je te woord te staan. Wel kun je altijd een bericht achterlaten met het verzoek of wij je zo spoedig mogelijk terugbellen. 

Veelgestelde vragen over Individuele Financiële Bijdrage(n):

Wie kan een beroep doen op deze individuele financiële bijdrage van Aidsfonds?
Woon je in Nederland, heb je hiv en kun je door een laag inkomen of uitkering zo weinig besteden dat extra kosten een probleem vormen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor een financiële bijdrage. Om dit te kunnen bepalen doet Aidsfonds bij iedere aanvraag een inkomenstoets.

Waarvoor kun je een aanvraag indienen?
Aanvragen moeten vallen in één van de onderstaande categorieën:
• medische kosten die je als gevolg van uw ziekte moet maken en die niet regulier worden vergoed.
• kosten die je moet maken om gezond te kunnen leven met hiv.
• kosten die je moet maken om deel te kunnen blijven nemen aan het maatschappelijk leven.

Binnen bovenstaande categorieën zijn bijdrages mogelijk voor een beperkt aantal specifieke kosten. Om te kunnen bepalen of je voor een bepaalde vergoeding in aanmerking komt, heeft Aidsfonds aanvullende voorwaarden geformuleerd.
Je kunt afhankelijk van je situatie één of meerdere aanvragen bij Aidsfondsindienen. Maar in totaal kan de bijdrage die je ontvangt in drie jaar niet meer bedragen dan maximaal € 1.500. Wanneer je een aanvraag doet voor kosten die het gevolg zijn van hiv-gerelateerde lichamelijke klachten dan kan dit toe te kennen bedrag maximaal met € 500 worden verhoogd.

Als er sprake is van een noodsituatie waarbij je gezondheid in gevaar komt, dan kan je hulpverlener altijd contact opnemen met de consulent van Aidsfonds met het verzoek om een uitzondering te maken.

Hoe kun je een aanvraag indienen?
De consulent  Individuele Financiële Bijdrage (IFB) kun je van maandag tot en met donderdag bellen tijdens het spreekuur van 13.30 tot 16.00 uur. Je kunt dan een aanvraagformulier opvragen en ook je vragen en/of problemen voorleggen.

De consulent bekijkt met jou of je verzoek een kans maakt en hoe je dit verzoek het beste kunt indienen. Daarbij neemt hij met je door of je alle beschikbare wettelijke voorzieningen al hebt benaderd en of er eventueel andere oplossingen zijn, waar je zelf nog niet aan had gedacht.

Ook de verpleegkundig consulenten hiv/aids in het ziekenhuis beschikken over aanvraagformulieren en zijn op de hoogte van wat Aidsfonds doet. Je kunt je probleem dus ook met hen bespreken en indien nodig kunnen zij je vragen aan de consulent Individuele Financiële Bijdrage voorleggen.

Hoe declareer je een toegekende bijdrage?
Indien je verzoek positief is beoordeeld, ontvang je hiervan schriftelijk bericht. Het toegekende bedrag wordt voor je gereserveerd. Je kunt hiervan op declaratiebasis gebruik maken door geldige betalingsbewijzen op te sturen. Het gedeclareerde bedrag wordt een week na ontvangst op je rekening bijgeschreven. Grote bedragen en/of aankopen worden meestal rechtstreeks overgemaakt naar de leverancier of winkelier, waarbij je de bestelling hebt geplaatst. Aidsfonds gebruikt hiervoor een geanonimiseerde rekening. Aidsfonds is daardoor niet zichtbaar op afschriften. Het toegekende bedrag blijft gedurende drie jaar (boekhoudkundig) voor je gereserveerd. Na deze periode vervalt het (nog) niet gedeclareerde bedrag automatisch.

Hoe verloopt een aanvraagprocedure?
Binnen zes weken na ontvangst van je aanvraag krijg je een schriftelijk antwoord op je verzoek.

Bezwaarprocedure
Wanneer je verzoek is afgewezen ontvang je een afwijzingsbrief. Je kunt dan binnen zes weken tegen deze beslissing in beroep gaan door een gemotiveerde brief te zenden aan de Raad van Bestuur van Aidsfonds. Je verzoek zal dan opnieuw worden beoordeeld. Op je bezwaar ontvang je binnen zes weken een schriftelijke reactie. Tegen de beslissing van de Raad van Bestuur is geen beroep meer mogelijk.

Privacy
Indien je op de envelop aan Aidsfonds 'Individuele Financiële Bijdrage' of IFB vermeldt, dan wordt je privacy gegarandeerd en gaat je post ongeopend naar de consulent IFB. Alle post vanuit Individuele Financiële Bijdrage wordt in een blanco envelop aan je verzonden en voor de betalingen aan jou of aan derden wordt een geanonimiseerde rekening gebruikt.

Waarom kun je ons niet bereiken via e-mail?
Vanwege de door ons gevolgde procedure en het beschermen van je privacy zijn wij terughoudend in het communiceren via e-mail.

Aidsfonds gebruikt cookies om het bezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen. Indien je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie