Veelgestelde vragen

Heb je een vraag aan ons? Bekijk hieronder eens of je vraag er al tussen staat. 

Staat je vraag er niet tussen? 

Neem contact met ons op

Algemeen

Wat doet Aidsfonds?

Aidsfonds is er voor iedereen die met hiv/aids te maken heeft. In Nederland én daarbuiten. Aidsfonds financiert wetenschappelijk onderzoek, komt op voor de rechten van mensen met hiv en ontwikkelt en financiert projecten voor preventie en behandeling voor kwetsbare groepen. Dit doen we samen met deze groepen, want zij weten als geen ander wat de behoeften en gevoeligheden zijn en wat in de praktijk wel en niet werkt. Met campagnes en lobby houden we aids op de (politieke) agenda. In Nederland, maar ook op internationale fora en in andere landen waar we met projecten actief zijn.

Waar vind ik informatie over aids voor mijn werkstuk?

Je kunt informatie over je werkstuk hier vinden.

Wat doet Aidsfonds om misstanden te voorkomen?

Als goede doelen organisatie hebben wij een verantwoordelijkheid om misstanden bij onze medewerkers en lokale partnerorganisaties te voorkomen en in te grijpen als die zich toch voordoen. Hoe doen we dat?

Aidsfonds heeft een gedragscode voor alle medewerkers. Ook hebben we een externe vertrouwenspersoon en een klokkenluidersregeling zodat medewerkers vrij zijn om misstanden onder collega's te melden. In het buitenland hebben wij geen eigen medewerkers, maar werken we samen met lokale organisaties die wij vooraf uitgebreid toetsen. Dat blijven we ook daarna nauwgezet monitoren. Door deze manier van werken kunnen we eventuele misstanden in een vroeg stadium ontdekken.

Het verontrustende nieuws over wangedrag van internationale hulpverleners doet ons nog meer beseffen hoe belangrijk het is dat wij misstanden waar mogelijk voorkomen, tijdig signaleren en adequaat optreden. Daarom zullen wij ons eigen beleid de komende periode kritisch bekijken. Waar wij verbetermogelijkheden zien, zullen deze doorgevoerd worden.

Financiën

Hoeveel verdient de directeur van Aidsfonds - Soa Aids Nederland?

Als directeur geeft Mark Vermeulen dagelijks leiding aan 2 organisatie-onderdelen: Aidsfonds én Soa Aids Nederland. Deze hebben samen zo'n 130 werknemers die in Nederland of in het buitenland aan het werk zijn om aids te bestrijden. In juni 2016 is besloten voor een efficiënter bestuur met één enkele directeur in plaats van twee. Het salaris van de directeur is afgestemd op het werk en de grote verantwoordelijkheid van de functie. 

Mark Vermeulen is verantwoordelijk voor 80 verschillende projecten in meer dan 20 landen en een jaarlijks budget van meer dan € 50 miljoen. Verder vertegenwoordigt hij de organisatie in binnen- en buitenland op wetenschappelijke en politieke bijeenkomsten over hiv/aids en soa's. Bovendien werft hij succesvol fondsen voor de aidsbestrijding en ziet hij er op toe te dat het geld op een verantwoorde en op de meest doeltreffende manier besteed wordt.

Het is goed dat er kritisch naar de salariskosten van goede doelen wordt gekeken. Daarom zijn ze ook openbaar. Voor het salaris van de directeur houden we ons aan de normen die zijn vastgelegd voor alle Goede Doelen-organisaties. Mark Vermeulen is sinds 2018 jaar directeur van Aidsfonds en Soa Aids Nederland en zijn brutosalaris bedraagt € 97.587.  Dat ligt onder de afgesproken limieten.

Lees er hier meer over in ons jaarverslag

Ook goed om te weten: bij iedere €100 die Aidsfonds uitgeeft, wordt er €93 besteed aan het realiseren van onze doelstelling. Dat is meer dan het gemiddelde van andere organisaties.

Hoe weet ik dat mijn donatie goed terecht komt?

Aidsfonds is een Erkend Goed Doel en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift verantwoord wordt besteed. Verder betekent dit dat Aidsfonds geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Deze erkenning staat ook voor een verantwoorde manier van fondsenwerven en besteden. Eén van de eisen is dat tenminste 75% van de verworven fondsen direct wordt besteed aan de doelstelling (bij Aidsfonds de aidsbestrijding). Er mag dus maximaal 25 eurocent aan fondsenwerving worden uitgeven om 1 euro te werven. In 2016 gaf Aidsfonds 13,4 eurocent uit om 1 euro te werven en bleef hiermee ruim onder deze grens. Voor meer informatie kun je terecht op www.cbf.nl.

Hoe komt Aidsfonds aan haar geld?

Aidsfonds wordt gesteund door ruim 170.000 donateurs (2016). Ook krijgen we geld voor onze projecten van de Lotto, de Postcodeloterij en de Vriendenloterij. Bedrijven dragen ook bij aan de aidsbestrijding, met verschillende bedrijven werken we samen. Jaarlijks wordt ook het AmsterdamDiner georganiseerd door de AmsterdamDiner Foundation, waarbij geld wordt opgehaald voor de aidsbestrijding.

Hoeveel geld heeft het Aidsfonds op de bank staan?

Net als andere goede doelen heeft Aidsfonds reserves. Een deel hiervan is de continuïteitsreserve. Dit geld garandeert dat wij in de toekomst aan onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. Eind 2017 was de continuïteitsreserve van Aidsfonds 2,8 miljoen euro. De continuïteitsreserve valt binnen het gestelde maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen), opgenomen in het CBF-reglement.

Daarnaast heeft Aidsfonds geld op de bank staan dat al een bestemming heeft, maar nog niet is uitbetaald. In de loop van het jaar wordt dit met een specifiek doel uitgegeven, bijvoorbeeld aan aidsbestrijding in ontwikkelingslanden. Dit bedrag was eind 2017 ongeveer 7 miljoen euro. Er is al bepaald waar dit geld naartoe gaat en wanneer, maar die betalingen worden gespreid. Tot die tijd staat daarom ook dit geld op onze rekening. Wil je meer inzicht in onze financiën? Lees er hier meer over in ons jaarverslag.

Belegt Aidsfonds haar geld?

Daar kunnen we heel kort over zijn: er wordt niet belegd.

De financiële middelen van Aidsfonds worden op spaar- en betaalrekeningen geplaatst tegen een vooraf afgesproken vast rentepercentage (spaarrekening) en aan EURIBOR gerelateerde rentepercentages (betaalrekening).

Het primaire doel van Aidsfonds is om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en alle middelen daarvoor in te zetten. Risicovol beleggen past niet in de visie van Aidsfonds.

Kan ik het jaarverslag van Aidsfonds krijgen?

Natuurlijk! Het jaarverslag van 2019 is hier te vinden: jaarverslag 2019 Aidsfonds.

Kan het Aidsfonds mijn aidsproject steunen?

Lees hier meer over het aanvragen van subsidie bij Aidsfonds.

Straatwerving

Waarom maakt Aidsfonds gebruik van straatwerving?

Straatwerving is voor Aidsfonds een goede manier om trouwe donateurs te werven. We bereiken er groepen mee die we anders niet hadden kunnen bereiken. Ongeveer een derde van de totale inkomsten komt uit straatwerving. 

Andere manieren waarop we geld voor aidsbestrijding werven zijn: collectes, mailings, erfenissen & legaten, telemarketing, e-mails, loterijen, internet, sponsoring, acties & evenementen, merchandise, campagnes en TV-acties.

Wat vindt Aidsfonds van de kosten van straatwerving?

Aidsfonds zou minder kosten maken als iedereen bijvoorbeeld spontaan via onze internetsite doneert. Maar dat is niet de realiteit. Er is meer voor nodig om als organisatie zichtbaar te zijn voor nieuwe donateurs. Straatwerving kost geld, maar zolang het veel geld oplevert voor de aidsbestrijding, is de investering gerechtvaardigd. Gemiddeld blijft een donateur zo'n 6 jaar bij Aidsfonds. Met deze structurele inkomsten kunnen wij onze projecten duurzaam financieren.

Wie zijn de straatwervers?

De wervers werken o.a. voor Pepperminds, Trust Marketing en Credo. Onze straatwervers zijn mensen die zich betrokken voelen bij Aidsfonds. De meesten zijn zelf ook donateur. Bij de training van de wervers is Aidsfonds nauw betrokken. Verder bewaakt Aidsfonds de kwaliteit van de werving.

Hoe bewaakt Aidsfonds dat het werven op een eerlijke manier gebeurt?

Eerlijk werven is heel belangrijk voor Aidsfonds. Wij kunnen ons werk alleen maar door dank zij de steun van donateurs. Daarom besteden we veel aandacht aan de training van straatwervers en wordt hun kennis over hiv en aids en het werk van Aidsfonds regelmatig bijgespijkerd.

Aidsfonds besteedt samen met Pepperminds, Trust Marketing en Credo veel aandacht aan de bewaking van de kwaliteit van de wervingsgesprekken. Wervers die misleidend te werk gaan, vallen uiteindelijk altijd door de mand en mogen niet meer voor Aidsfonds werken. Wij houden scherp in de gaten of er klachten binnen komen. Kort na de werving proberen we elke nieuwe donateur te bereiken en te vragen hoe hij of zij de werving heeft ervaren. Als er dan klachten zijn, kunnen die direct worden herleid naar de betreffende straatwerver. Aidsfonds geeft geen vergoeding voor donateurs die binnen een maand weer opzeggen.
Overigens melden gemiddeld maar twee mensen per maand een klacht of opmerking over de wervingsmethode.
Deze maatregelen werken in de praktijk vooral preventief. Straatwervers zijn zich er zeer van bewust dat hun enthousiasme niet mag leiden tot onjuiste informatieverstrekking.

Waar werft Aidsfonds?

Hoe beperken we de risico's van straatwerving tijdens de coronacrisis?

Projecten

Werkt Aidsfonds alleen in Nederland?

Aidsfonds er voor iedereen die met hiv te maken heeft. In Nederland én daarbuiten.

Aidsfonds is opgericht in 1985 toen ook in Nederland de aidsepidemie de kop opstak. En nog altijd zijn we actief in de aidsbestrijding in Nederland. Aidsfonds zet zich in voor belangenbehartiging, informatievoorziening en contacten tussen mensen met hiv. En we zorgen voor verbetering van de hiv-zorg en -preventie waar dat nodig is. Ook financieren we wetenschappelijk onderzoek dat wereldwijd hoog aangeschreven staat. We zetten hiv en aids op de agenda. Met campagnes, acties en lobby vragen we voortdurend aandacht voor hiv en aids. In Nederland, maar ook internationaal.

We bespreken onderwerpen die anderen niet durven bespreken en we ondersteunen mensen die anderen niet willen ondersteunen. Aidsfonds maakt zo wereldwijd veranderingen mogelijk die eerder onmogelijk leken. We richten ons op onderwerpen die anderen laten liggen, zoals het versterken van de positie van mensen met hiv en de ondersteuning van groepen die hard getroffen worden maar de minste ondersteuning ontvangen, zoals homomannen, drugsgebruikers en sekswerkers.

Aidsfonds financiert projecten op het gebied van:

  • Aidsbestrijding in Nederland
  • Aidsbestrijding in ontwikkelingslanden
  • Wetenschappelijk onderzoek

Al onze projecten

Financiert Aidsfonds alleen wetenschappelijk onderzoek?

Onderzoek financieren doen we al dertig jaar. Met subsidie van Aidsfonds hebben onderzoekers bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van hiv-remmers. Maar Aidsfonds doet veel meer. Wij zorgen ervoor dat mensen daadwerkelijk toegang krijgen tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning. We ondersteunen mensen die zelf in actie komen, zijn actief op het gebied van lobby en mensenrechten en proberen kwetsbare groepen in de hele wereld te ondersteunen in hun strijd tegen aids.

Aidsfonds financiert projecten op het gebied van:

  • Aidsbestrijding in Nederland
  • Aidsbestrijding in ontwikkelingslanden
  • Wetenschappelijk onderzoek

Al onze projecten 

Werkt Aidsfonds samen met Nederlandse bedrijven?

We proberen zoveel mogelijk partijen te betrekken in de strijd tegen aids. Ook Nederlandse bedrijven. Want alleen door alle kennis, expertise en financiële middelen in te zetten, kunnen we een einde maken aan aids. Voor sponsoring van projecten van Aidsfonds gelden strikte voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de Richtlijnen Samenwerkingsverbanden met Bedrijven van Aidsfonds. We hanteren geen zwarte lijst van bedrijven, maar beslissen per geval. Wij werken niet samen met bedrijven waarvan de activiteiten contraproductief zijn voor de aidsbestrijding, de volksgezondheid, mensenrechten of die onvoldoende transparant zijn over hun activiteiten.

Er wordt soms beweerd dat Aidsfonds en de tabaksindustrie samenwerken. Dat is onjuist. Aidsfonds heeft geen enkele relatie met Nederlandse dan wel internationale tabaksfabrikanten.

Werkt Aidsfonds samen met farmaceutische bedrijven?

Aidsfonds ontvangt een relatief gering sponsorbedrag van farmaceutische bedrijven. De financiële bijdragen komen geheel ten goede aan de projecten waarvoor deze bestemd zijn. Voor sponsoring door de farmaceutische industrie gelden strikte voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de Richtlijnen Samenwerkingsverbanden met Bedrijven van Aidsfonds.

Hoe gaat Aidsfonds om met dierproeven?

Wij stimuleren dierproefvrij wetenschappelijk onderzoek. Soms schrijft de wet helaas nog dierproeven voor omdat er geen geschikt alternatief is. Wij investeren daarom ook in innovatief onderzoek naar dierproefvrije methodes, zoals computermodellen en humane modellen. Lees meer. 

Aidsfonds steunen

Hoe kan ik Aidsfonds steunen?

Dankzij de geweldige steun van 170.000 donateurs kunnen wij ons werk doen. Jij kunt ook donateur worden door dit formulier in te vullen. Een donatie kan ook op rekening NL37 INGB 0000 0089 57 (BIC INGBNL2A) tnv Aidsfonds te Amsterdam.
Je kunt ook ons ook volgen op Facebook en  Twitter.
Ook kun je helpen als bedrijf helpen. Alle hulp is heel erg welkom.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Met jouw steun zet Aidsfonds zich in voor belangenbehartiging, informatievoorziening en contacten tussen mensen met hiv. En we zorgen voor verbetering van de hiv-zorg en -preventie waar dat nodig is, in binnen- en buitenland. 

Ook financieren we wetenschappelijk onderzoek dat wereldwijd hoog aangeschreven staat. En we zetten hiv en aids op de agenda. Met campagnes, acties en lobby vragen we voortdurend aandacht voor hiv en aids. In Nederland, maar ook internationaal.

We besteden 13,4 eurocent om 1 euro te werven (2016). Dit is ruim onder de grens van 25 eurocent per euro die geldt voor het CBF-Keur voor goede doelen.

Kan ik vrijwilligerswerk doen voor Aidsfonds?

Wij zijn vaak op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen bij evenementen of collectes. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met:

Hans Schuppert
Relatiemanager
E-mail: hschuppert@aidsfonds.nl

Helaas kunnen wij geen vrijwilligers naar onze projecten sturen. In ontwikkelingslanden werken we namelijk al samen met lokale organisaties, die daar ervaring en deskundigheid hebben.

Hoe kan ik mijn machtiging opzeggen?

Ik ben donateur, hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Je kunt gemakkelijk online een wijziging doorgeven via dit formulier. Heb je nog vragen, neem dan contact op met ons Contactcentrum voor Donateurs via 020-344 63 81 (ma t/m vr 7:00 - 21:00 uur  en za 9:00 - 17:00 uur)

Incasso

Informatie bij een automatische incasso

De machtiging voor automatische incasso die je aan Aidsfonds hebt gegeven, krijgt een uniek kenmerk, het zogenaamde 'machtigingskenmerk'. We vermelden jouw unieke machtigingskenmerk in de omschrijving van de incasso op je bankafschriften. Ook zul je het Incassant ID zien staan, dit is voor Aidsfonds: NL40AFN412079890000.

Op welk moment incasseert Aidsfonds?

De incassodata voor 2020 zijn:

di 28-1, vr 28-2, vr 27-3, ma 27-4, do 28-5, ma 29-6, di 28-7, vr 28-8, ma 28-9, wo 28-10, vr 27-11, ma 28-12.

Wat is het IBAN bankrekeningnummer en de BIC code van Aidsfonds?

IBAN: NL 37 INGB 0000 00 8957
BIC: INGBNL2A

Aids Soa Infolijn

Wat is de Aids Soa Infolijn?

De Aids Soa Infolijn is een landelijke informatielijn over veilige seks, hiv, andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en anticonceptie. Met meer dan 20 jaar ervaring en professionele voorlichters. Hier kan iedereen terecht met vragen, ook anoniem. Telefonisch (tegen laag beltarief) of gratis per chat of e-mail. Bij de Aids Soa Infolijn kun je anoniem terecht als je dat wil.

Hoe je de Aids Soa Infolijn kan bereiken vind je hier.

Voor wie is de Aids Soa Infolijn?

Voor iedereen die informatie wil over hiv, soa en anticonceptie. De vragen kunnen gaan over (on)veilige seks, condoomgebruik, testen en behandelen, de pil of morning afterpil. Voor beroepskrachten, bijvoorbeeld hulpverleners, maatschappleijk werkers en docenten. Voor mensen uit specifieke beroepsgroepen zoals politie, brandweer, kapper en schoonheidsspecialisten. Bijvoorbeeld voor vragen over infectiegevaar op hiv en hepatitis B. Voor journalisten en programmamakers. Zij kunnen bij ons terecht met vragen en voor het opnemen van ons telefoonnummer in een publicatie of programma.

Wanneer is de Aids Soa Infolijn bereikbaar?

Alle informatie over de Aids Soa Infolijn vind je hier

Andere vraag?

Voor vragen over hiv, aids of Aidsfonds: info@aidsfonds.nl
Voor vragen over je donatie: donateurs@aidsfonds.nl

Aidsfonds gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, webverkeer (geanonimiseerd) te analyseren, socialmedia-filmpjes en -posts te tonen en gericht te kunnen adverteren. Je geeft toestemming voor deze cookies door op accepteren te klikken. Ben je niet akkoord, wijzig dan je voorkeuren. Meer informatie