Veelgestelde vragen

Heb je een vraag aan ons? Bekijk hieronder eens of je vraag er al tussen staat. Staat je vraag er niet tussen? 

Neem contact met ons op

Algemeen

Wat doet Aidsfonds?

Aidsfonds is er voor iedereen die met hiv/aids te maken heeft. In Nederland én daarbuiten. Aidsfonds financiert wetenschappelijk onderzoek, komt op voor de rechten van mensen met hiv en ontwikkelt en financiert projecten voor preventie en behandeling voor kwetsbare groepen. Dit doen we samen met deze groepen, want zij weten als geen ander wat de behoeften en gevoeligheden zijn en wat in de praktijk wel en niet werkt. Met campagnes en lobby houden we aids op de (politieke) agenda. In Nederland, maar ook op internationale fora en in andere landen waar we met projecten actief zijn.

Waar vind ik informatie over aids voor mijn werkstuk?

Je kunt informatie over je werkstuk hier vinden.

Wat doet Aidsfonds om misstanden te voorkomen?

Als goede doelen organisatie hebben wij een verantwoordelijkheid om misstanden bij onze medewerkers en lokale partnerorganisaties te voorkomen en in te grijpen als die zich toch voordoen. Hoe doen we dat?

Aidsfonds heeft een gedragscode voor alle medewerkers. Ook hebben we een externe vertrouwenspersoon en een klokkenluidersregeling zodat medewerkers vrij zijn om misstanden onder collega's te melden. In het buitenland hebben wij geen eigen medewerkers, maar werken we samen met lokale organisaties die wij vooraf uitgebreid toetsen. Dat blijven we ook daarna nauwgezet monitoren. Door deze manier van werken kunnen we eventuele misstanden in een vroeg stadium ontdekken.

Het verontrustende nieuws over wangedrag van internationale hulpverleners doet ons nog meer beseffen hoe belangrijk het is dat wij misstanden waar mogelijk voorkomen, tijdig signaleren en adequaat optreden. Daarom zullen wij ons eigen beleid de komende periode kritisch bekijken. Waar wij verbetermogelijkheden zien, zullen deze doorgevoerd worden.

Een Aidsfonds actie starten

Wil je een actie starten om bijvoorbeeld geld in te zamelen? Leuk! We helpen je graag, neem contact op via info@aidsfonds.nl of bel 020-344 63 81.

Werken voor Aidsfonds of Soa Aids Nederland

Vragen over hiv en andere soa's

Bekijk hier veelgestelde vragen of bel direct met de Aids Soa Infolijn.

Vragen over seks

Werkstuk of spreekbeurt over hiv en aids

Reacties en klachten

Heb je opmerkingen over de werkwijze van Aidsfonds?
Bel onze servicelijn: 020-344 63 81.
 
Aidsfonds beschikt over een klachtenprocedure. Een klacht kan schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend bij de klachtencoördinator.

Klachtencoördinator

drs. Martin van Oostrom
klacht@aidsfonds.nl
T 020 - 851 17 58 (direct)
bij geen gehoor 020 - 344 63 81

Melden integriteitsschending

Aidsfonds hecht groot belang aan integriteit in de eigen organisatie als bij de partners die we steunen. Ondanks onze gedragscode en de preventieve maatregelen kunnen we een integriteitsschending nooit helemaal uitsluiten. Wel kunnen wij beloven dat we altijd onderzoek zullen doen bij een melding van een integriteitsschending. Een integriteitsschending kan hier worden gemeld. De melding wordt in behandeling genomen door het directie-team van het Aidsfonds, zoals beschreven in het beleid inzake integriteitsschendingen.

Individuele financiële bijdrage

Mensen met hiv en een laag inkomen kunnen in sommige gevallen in aanmerking komen voor een Individuele Financiële Bijdrage (IFB).

Vrijwilligerswerk en stages in het buitenland

Aidsfonds zendt zelf geen mensen uit naar projecten in het buitenland.

Financiën

Hoeveel verdient de directeur van Aidsfonds - Soa Aids Nederland?

Als directeur geeft Mark Vermeulen dagelijks leiding aan 2 organisatie-onderdelen: Aidsfonds én Soa Aids Nederland. Deze hebben samen zo'n 130 werknemers die in Nederland of in het buitenland aan het werk zijn om aids te bestrijden. In juni 2016 is besloten voor een efficiënter bestuur met één enkele directeur in plaats van twee. Het salaris van de directeur is afgestemd op het werk en de grote verantwoordelijkheid van de functie. 

Mark Vermeulen is verantwoordelijk voor 80 verschillende projecten in meer dan 20 landen en een jaarlijks budget van meer dan € 50 miljoen. Verder vertegenwoordigt hij de organisatie in binnen- en buitenland op wetenschappelijke en politieke bijeenkomsten over hiv/aids en soa's. Bovendien werft hij succesvol fondsen voor de aidsbestrijding en ziet hij er op toe te dat het geld op een verantwoorde en op de meest doeltreffende manier besteed wordt.

Het is goed dat er kritisch naar de salariskosten van goede doelen wordt gekeken. Daarom zijn ze ook openbaar. Voor het salaris van de directeur houden we ons aan de normen die zijn vastgelegd voor alle Goede Doelen-organisaties. Mark Vermeulen is sinds 2018 directeur van Aidsfonds en Soa Aids Nederland. Zijn brutosalaris bedroeg in 2021 € 110.027.  Dat ligt onder de afgesproken limieten. Hij ontvangt geen extra beloningen of bonussen.

Lees er hier meer over in ons jaarverslag

Ook goed om te weten: bij iedere €100 die Aidsfonds uitgeeft, wordt er bijna €89 besteed aan het realiseren van onze doelstelling. Dat is meer dan het gemiddelde van andere organisaties.

Hoe weet ik dat mijn donatie goed terecht komt?

Aidsfonds is een Erkend Goed Doel en heeft de ANBI-status. Dit betekent dat uw gift verantwoord wordt besteed. Verder betekent dit dat Aidsfonds geen schenk- of erfbelasting hoeft te betalen. Deze erkenning staat ook voor een verantwoorde manier van fondsenwerven en besteden. Eén van de eisen is dat tenminste 75% van de verworven fondsen direct wordt besteed aan de doelstelling (bij Aidsfonds de aidsbestrijding). Er mag dus maximaal 25 eurocent aan fondsenwerving worden uitgeven om 1 euro te werven. In 2020 gaf Aidsfonds 8,5 eurocent uit om 1 euro te werven en bleef hiermee ruim onder deze grens. Voor meer informatie kun je terecht op www.cbf.nl.

Hoe komt Aidsfonds aan haar geld?

Aidsfonds wordt gesteund door ruim 140.000 donateurs (2016). Ook krijgen we geld voor onze projecten van de Lotto, de Postcodeloterij en de Vriendenloterij. Bedrijven dragen ook bij aan de aidsbestrijding, met verschillende bedrijven werken we samen. Jaarlijks wordt ook het AmsterdamDiner georganiseerd door de AmsterdamDiner Foundation, waarbij geld wordt opgehaald voor de aidsbestrijding.

Hoeveel geld heeft het Aidsfonds op de bank staan?

Net als andere goede doelen heeft Aidsfonds reserves. Een deel hiervan is de continuïteitsreserve. Dit geld garandeert dat wij in de toekomst aan onze verplichtingen kunnen blijven voldoen. Eind 2021 was de continuïteitsreserve van Aidsfonds 3,39 miljoen euro. De continuïteitsreserve valt ruim binnen het gestelde maximum van de Richtlijn 'Reserves Goede Doelen' van de VFI (Vereniging van Fondsenwervende Instellingen), opgenomen in het CBF-reglement.

Daarnaast heeft Aidsfonds geld op de bank staan dat al een bestemming heeft, maar nog niet is uitbetaald. Er is al bepaald waar dit geld naartoe gaat en wanneer, maar die betalingen worden gespreid. Tot die tijd staat daarom ook dit geld op onze rekening. Wil je meer inzicht in onze financiën? Lees er hier meer over in ons jaarverslag.

Belegt Aidsfonds haar geld?

Daar kunnen we heel kort over zijn: er wordt niet belegd.

De financiële middelen van Aidsfonds worden op spaar- en betaalrekeningen geplaatst tegen een vooraf afgesproken vast rentepercentage (spaarrekening) en aan EURIBOR gerelateerde rentepercentages (betaalrekening).

Het primaire doel van Aidsfonds is om de doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren en alle middelen daarvoor in te zetten. Risicovol beleggen past niet in de visie van Aidsfonds.

Kan ik het jaarverslag van Aidsfonds krijgen?

Natuurlijk! Het meest recente jaarverslag is hier te vinden.

Kan het Aidsfonds mijn aidsproject steunen?

Lees hier meer over het aanvragen van subsidie bij Aidsfonds.

Straatwerving

Waarom maakt Aidsfonds gebruik van straatwerving?

Voor ons werk zijn we mede afhankelijk van mensen die ons een warm hart toedragen, zoals donateurs. Hun bijdrage is onmisbaar, want dankzij hen kunnen we ons dag in dag uit inzetten voor iedereen die met hiv en aids te maken heeft. Om zo veel mogelijk mensen die worden geraakt door hiv en aids te helpen, zetten wij onder meer straat- en deur-aan-deurwerving in om potentiele donateurs te vertellen over de aidsproblematiek en het werk van Aidsfonds. Straatwerving is voor Aidsfonds een bewezen manier om trouwe donateurs te werven. We bereiken er mensen mee die we anders niet hadden kunnen bereiken. 

Andere manieren waarop we geld voor aidsbestrijding werven zijn: collectes, mailings, erfenissen & legaten, telemarketing, e-mails, loterijen, internet, sponsoring, acties & evenementen, merchandise, campagnes en TV-acties.

Wat vindt Aidsfonds van de kosten van straatwerving?

Aidsfonds werkt net als vele andere goede doelen samen met gespecialiseerde partners voor haar fondsenwerving. Aan elke manier van fondsenwerving hangt een prijskaartje. Die prijs moet in verhouding zijn met de opbrengsten. Daar waken we als Aidsfonds streng over. De kosten die we hiervoor maken leveren ons vele malen meer opbrengsten op, waardoor de investering wordt gerechtvaardigd. Mede dankzij de inkomsten van huis-aan-huiswerving en straatwerving kunnen wij onze projecten duurzaam financieren.

Van elke euro die we werven, geven we 5 cent uit aan kosten om die euro te werven.

Hoe herken ik een officiële straatwerver?

Aan de volgende kenmerken herken je onze wervers:

 • Het zijn vaak jonge mensen
 • Ze dragen een jas, hesje of shirt met een logo van Aidsfonds
 • Ze hebben een identificatiebadge bij zich waarmee ze kunnen aantonen wie ze zijn en waarvoor ze werken.
 • Ze werken met een tablet waarin alle NAW gegevens (naam, adres, woonplaats) worden verwerkt om uw donatie in orde te maken.
 • Onze wervers zijn werkzaam van maandag t/m vrijdag tussen 13:00 en 21:00 uur en op weekenddagen van 13:00-17:00 uur.
 • Na afloop van de inschrijving wordt je binnen maximaal 5 werkdagen gebeld om uw gegevens te verifiëren en na ta gaan of u correct te woord bent gestaan door onze collega’s op straat.

Ben je er na bovenstaande uitleg nog niet zeker van of degene aan de deur of op straat wel een officiële werver van ons is? Neem dan contact op met ons contactcentrum donateurs:

 • Mail: info@aidsfonds.nl
 • Telefoonnummer: 020-344 63 81 ma t/m vrij van 07:00-21:00 uur en op zaterdag van 09:00-17:00 uur.
 • Meer informatie: geefgerust.nl

Waar werft Aidsfonds?

Dat kun je nakijken in het centrale werfrooster van “Geef gerust aan de deur”. Op deze pagina kun je aan de hand van je postcode zien of Aidsfonds of een ander goed doel jouw wijk heeft gereserveerd om te werven. Alle CBF-erkende goede doelen die aan van deur-aan-deurwerving doen, maken gebruik van dit werfrooster. 

Klachten over straatwerving of deur-aan-deurwerving?

Ben je onlangs benaderd door een werver en heb je hier een klacht over? Dan horen wij dat graag. Mede dankzij jouw reactie worden wij in staat gesteld onze kwaliteit te waarborgen. Het is fijn als je bij een wervingsklacht zoveel mogelijk specifieke details kan benoemen (datum, locatie/adres, eventueel naam werver). Hoe meer details, hoe gerichter wij de klacht kunnen behandelen. Je kunt een klacht indienen door een e-mail te sturen naar info@aidsfonds.nl of telefonisch contact op te nemen met ons contactcentrum donateurs: 020-344 63 81.

Hoe bewaakt Aidsfonds dat het werven op een eerlijke manier gebeurt?

Het werven van nieuwe donateurs is heel belangrijk voor het uitvoeren van ons werk. De Aidsfonds projecten in verschillende landen worden mede mogelijk gemaakt door de steun van onze donateurs. Aidsfonds besteed veel aandacht aan het opleiden, (inhoudelijk) trainen en begeleiden van onze wervers en beschouwen hen als ambassadeurs van Aidsfonds. Zij vormen immers het gezicht van de organisatie omdat zij namens Aidsfonds langs de deuren gaan om consumenten, middels een correct, helder en overtuigend verhaal over ons werk, te enthousiasmeren om bij te dragen aan de droom van Aidsfonds: een wereld zonder aids.

Projecten

Werkt Aidsfonds alleen in Nederland?

Aidsfonds er voor iedereen die met hiv te maken heeft. In Nederland én daarbuiten.

Aidsfonds is opgericht in 1985 toen ook in Nederland de aidsepidemie de kop opstak. En nog altijd zijn we actief in de aidsbestrijding in Nederland. Aidsfonds zet zich in voor belangenbehartiging, informatievoorziening en contacten tussen mensen met hiv. En we zorgen voor verbetering van de hiv-zorg en -preventie waar dat nodig is. Ook financieren we wetenschappelijk onderzoek dat wereldwijd hoog aangeschreven staat. We zetten hiv en aids op de agenda. Met campagnes, acties en lobby vragen we voortdurend aandacht voor hiv en aids. In Nederland, maar ook internationaal.

We bespreken onderwerpen die anderen niet durven bespreken en we ondersteunen mensen die anderen niet willen ondersteunen. Aidsfonds maakt zo wereldwijd veranderingen mogelijk die eerder onmogelijk leken. We richten ons op onderwerpen die anderen laten liggen, zoals het versterken van de positie van mensen met hiv en de ondersteuning van groepen die hard getroffen worden maar de minste ondersteuning ontvangen, zoals homomannen, drugsgebruikers en sekswerkers.

Aidsfonds financiert projecten op het gebied van:

 • Aidsbestrijding in Nederland
 • Aidsbestrijding in ontwikkelingslanden
 • Wetenschappelijk onderzoek

Al onze projecten

Financiert Aidsfonds alleen wetenschappelijk onderzoek?

Onderzoek financieren doen we al dertig jaar. Met subsidie van Aidsfonds hebben onderzoekers bijvoorbeeld een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van hiv-remmers. Maar Aidsfonds doet veel meer. Wij zorgen ervoor dat mensen daadwerkelijk toegang krijgen tot preventie, behandeling, zorg en ondersteuning. We ondersteunen mensen die zelf in actie komen, zijn actief op het gebied van lobby en mensenrechten en proberen kwetsbare groepen in de hele wereld te ondersteunen in hun strijd tegen aids.

Aidsfonds financiert projecten op het gebied van:

 • Aidsbestrijding in Nederland
 • Aidsbestrijding in ontwikkelingslanden
 • Wetenschappelijk onderzoek

Al onze projecten 

Werkt Aidsfonds samen met Nederlandse bedrijven?

We proberen zoveel mogelijk partijen te betrekken in de strijd tegen aids. Ook Nederlandse bedrijven. Want alleen door alle kennis, expertise en financiële middelen in te zetten, kunnen we een einde maken aan aids. Voor sponsoring van projecten van Aidsfonds gelden strikte voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de Richtlijnen Samenwerkingsverbanden met Bedrijven van Aidsfonds. We hanteren geen zwarte lijst van bedrijven, maar beslissen per geval. Wij werken niet samen met bedrijven waarvan de activiteiten contraproductief zijn voor de aidsbestrijding, de volksgezondheid, mensenrechten of die onvoldoende transparant zijn over hun activiteiten.

Er wordt soms beweerd dat Aidsfonds en de tabaksindustrie samenwerken. Dat is onjuist. Aidsfonds heeft geen enkele relatie met Nederlandse dan wel internationale tabaksfabrikanten.

Werkt Aidsfonds samen met farmaceutische bedrijven?

Aidsfonds ontvangt een relatief gering sponsorbedrag van farmaceutische bedrijven. De financiële bijdragen komen geheel ten goede aan de projecten waarvoor deze bestemd zijn. Voor sponsoring door de farmaceutische industrie gelden strikte voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in de Richtlijnen Samenwerkingsverbanden met Bedrijven van Aidsfonds.

Hoe gaat Aidsfonds om met dierproeven?

Wij stimuleren dierproefvrij wetenschappelijk onderzoek. Soms schrijft de wet helaas nog dierproeven voor omdat er geen geschikt alternatief is. Wij investeren daarom ook in innovatief onderzoek naar dierproefvrije methodes, zoals computermodellen en humane modellen. Lees meer. 

Aidsfonds steunen

Hoe kan ik Aidsfonds steunen?

Dankzij de geweldige steun van 140.000 donateurs kunnen wij ons werk doen. Jij kunt ook donateur worden door dit formulier in te vullen. Een donatie kan ook op rekening NL37 INGB 0000 0089 57 (BIC INGBNL2A) tnv Aidsfonds te Amsterdam.
Je kunt ook ons ook volgen op Facebook en  Twitter.
Ook kun je helpen als bedrijf helpen. Alle hulp is heel erg welkom.

Wat gebeurt er met mijn bijdrage?

Met jouw steun zet Aidsfonds zich in voor belangenbehartiging, informatievoorziening en contacten tussen mensen met hiv. En we zorgen voor verbetering van de hiv-zorg en -preventie waar dat nodig is, in binnen- en buitenland. 

Ook financieren we wetenschappelijk onderzoek dat wereldwijd hoog aangeschreven staat. En we zetten hiv en aids op de agenda. Met campagnes, acties en lobby vragen we voortdurend aandacht voor hiv en aids. In Nederland, maar ook internationaal.

We besteden 13,4 eurocent om 1 euro te werven (2016). Dit is ruim onder de grens van 25 eurocent per euro die geldt voor het CBF-Keur voor goede doelen.

Kan ik vrijwilligerswerk doen voor Aidsfonds?

Wij zijn vaak op zoek naar vrijwilligers om ons te helpen bij evenementen of collectes. Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met:

Petra Schram
Eventmanager
E-mail: pschram@aidsfonds.nl 


Helaas kunnen wij geen vrijwilligers naar onze projecten sturen. In ontwikkelingslanden werken we namelijk al samen met lokale organisaties, die daar ervaring en deskundigheid hebben.

Hoe kan ik mijn machtiging opzeggen?

Ik ben donateur, hoe kan ik een wijziging doorgeven?

Je kunt gemakkelijk online een wijziging doorgeven via dit formulier. Heb je nog vragen, neem dan contact op met ons Contactcentrum voor Donateurs via 020-344 63 81 (ma t/m vr 7:00 - 21:00 uur  en za 9:00 - 17:00 uur)

Kan ik Aidsfonds in mijn testament opnemen?

De acceptgiro verdwijnt. Hoe kan ik doneren na 1 juni 2023?

Incasso

Informatie bij een automatische incasso

De machtiging voor automatische incasso die je aan Aidsfonds hebt gegeven, krijgt een uniek kenmerk, het zogenaamde 'machtigingskenmerk'. We vermelden jouw unieke machtigingskenmerk in de omschrijving van de incasso op je bankafschriften. Ook zul je het Incassant ID zien staan, dit is voor Aidsfonds: NL40AFN412079890000.

Op welk moment incasseert Aidsfonds?

De incassodata voor 2023 zijn:

vr 27-1, vr 27-2, ma 27-3, do 27-4, vr 26-5, ma 26-6, do 27-7, vr 28-8, do 27-9, do 27-10, ma 27-11, di 22-12.

Wat is het IBAN bankrekeningnummer en de BIC code van Aidsfonds?

IBAN: NL 37 INGB 0000 00 8957
BIC: INGBNL2A

Aids Soa Infolijn

Wat is de Aids Soa Infolijn?

De Aids Soa Infolijn is een landelijke informatielijn over veilige seks, hiv, andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) en anticonceptie. Met meer dan 20 jaar ervaring en professionele voorlichters. Hier kan iedereen terecht met vragen, ook anoniem. Telefonisch (tegen laag beltarief) of gratis per chat of e-mail. Bij de Aids Soa Infolijn kun je anoniem terecht als je dat wil.

Hoe je de Aids Soa Infolijn kan bereiken vind je hier.

Voor wie is de Aids Soa Infolijn?

Voor iedereen die informatie wil over hiv, soa en anticonceptie. De vragen kunnen gaan over (on)veilige seks, condoomgebruik, testen en behandelen, de pil of morning afterpil. Voor beroepskrachten, bijvoorbeeld hulpverleners, maatschappleijk werkers en docenten. Voor mensen uit specifieke beroepsgroepen zoals politie, brandweer, kapper en schoonheidsspecialisten. Bijvoorbeeld voor vragen over infectiegevaar op hiv en hepatitis B. Voor journalisten en programmamakers. Zij kunnen bij ons terecht met vragen en voor het opnemen van ons telefoonnummer in een publicatie of programma.

Wanneer is de Aids Soa Infolijn bereikbaar?

Alle informatie over de Aids Soa Infolijn vind je hier

Andere vraag?

Voor vragen over hiv, aids of Aidsfonds: info@aidsfonds.nl
Voor vragen over je donatie: donateurs@aidsfonds.nl

Aidsfonds gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, webverkeer (geanonimiseerd) te analyseren, socialmedia-filmpjes en -posts te tonen en gericht te kunnen adverteren. Je geeft toestemming voor deze cookies door op accepteren te klikken. Ben je niet akkoord, wijzig dan je voorkeuren. Meer informatie