Hiv-preventiepil PrEP vanaf augustus 2024 voor meer mensen beschikbaar, pillen voor eigen rekening

PrEP-zorg komt vanaf 1 augustus 2024 voor meer mensen beschikbaar bij de GGD’en. Daarbij wordt ook samengewerkt met huisartsen. Anders dan in de huidige regeling komt de hiv-preventiemedicatie zelf volledig voor eigen rekening van de gebruiker. Minister Kuipers van Volksgezondheid laat dat in een brief aan de Tweede Kamer weten.

26 september 2023

Wij zijn blij met het voorstel van de minister, samen met onze partners met wie we ons al jaren inzetten voor een betere beschikbaarheid van PrEP. Maar we zien nog steeds onnodige barrières. Het volledig zelf betalen van de medicatie kan voor mensen met een gering inkomen een probleem zijn.

De keuze van de minister om de PrEP-regeling voor te zetten en uit te breiden zal bijdragen aan het terugdringen van de lange wachtlijsten bij de GGD’en én aan de ambitie om Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties te krijgen. Een zorg is echter of iedereen hier gebruik van kan maken. Het is daarom van belang dat alle PrEP-zorg en medicatie vergoed wordt en uitgesloten wordt van eigen risico, de huisarts beter toegerust wordt om PrEP-zorg te leveren en GGD’en voldoende armslag krijgen. Het wordt hoog tijd dat na 40 jaar van inzet er eindelijk een einde wordt gemaakt aan de hiv-epidemie in ons land.”

Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds-Soa Aids Nederland

Einde proef met PrEP

Het proefproject met PrEP bij de GGD’en loopt medio 2024 na 5 jaar af. De minister wil de bestaande PrEP-zorg bij de GGD’en aanhouden, waarbij zij wel meer zullen samenwerken met huisartsen. Hij kiest voor een extra investering, laat een maximum aan het aantal deelnemers los en laat meer mensen in aanmerking komen voor PrEP. Op basis van twee studies komt hij tot de conclusie dat PrEP een belangrijke bijdrage levert aan het tegengaan van hiv-overdracht en de ambitie om Nederland naar 0 nieuwe hiv-infecties te brengen. Hij wijst er op dat PrEP aantoonbaar effectief is en op de lange termijn ook kosteneffectief.

 

PrEP moet vergoed worden

Volgens de regeling die augustus 2024 ingaat zullen PrEP-gebruikers voortaan volledig zelf hun medicatie moeten betalen. In de huidige regeling was alleen sprake van een eigen bijdrage van €7,50 per maand. De minister schat dat de kosten nu op 30 euro komen bij dagelijks gebruik. Bij het behoud van de huidige prijsniveaus zal dit voor de meeste mensen geen obstakel zijn. Maar wegens actuele medicijntekorten zijn de goedkopere varianten van PrEP soms niet meer beschikbaar. Bij hogere prijzen kan dit een negatief effect hebben op de therapietrouwheid van PrEP-gebruikers uit lage- en middeninkomensgroepen.

Aidsfonds-Soa Aids Nederland en zijn partners vinden het daarom van cruciaal belang dat PrEP-zorg én -medicatie zo snel mogelijk vergoed wordt via de zorgverzekering en wordt uitgesloten van het eigen risico.


Geen eigen risico voor soa-testen

Om de lange wachtlijsten in de PrEP-zorg via de GGD’s te kunnen wegwerken is een goede doorstroming naar de huisarts noodzakelijk. Dat betekent dat PrEP-gebruikers bij de GGD naar de huisarts kunnen worden doorverwezen. Huisartsen moeten hiervoor beter toegerust worden door de zorgverzekeraars met een correct tarief voor een PrEP-consult. De PrEP-gebruikers zouden de hiv- en soa-testen niet langer uit het eigen risico moeten betalen. Te veel mensen mijden de huisarts nu omwille van onder meer de hoge kosten van die testen.

Aidsfonds-Soa Aids Nederland en partners roepen de overheid op zich in te zetten voor het afschaffen van eigen risico voor soa-testen en voor de PrEP-medicatie.


Voldoende armslag voor GGD’en

Centra Seksuele Gezondheid hebben de afgelopen jaren veel werk verzet om zoveel mogelijk mensen toegang te geven tot PrEP-zorg, voor zover dat mogelijk was binnen de grenzen van de landelijke pilot. Het is goed dat de GGD’en nu meer budget en meer vrijheid krijgen in de uitvoering van de PrEP-zorg. Het is echter wel belangrijk dat de regeling een dusdanig tarief voor PrEP-consulten dekt, dat een zorgvuldig gesprek over seksuele gezondheid mogelijk blijft. Ook is het belangrijk dat voor de hiv- en soa-testen bij PrEP-zorg de GGD’en een voldoende dekkend tarief krijgen. Dat voorkomt dat dit ten koste gaat van het budget dat beschikbaar is om toegang tot soa-testen te geven aan andere risicogroepen.

Aidsfonds gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, webverkeer (geanonimiseerd) te analyseren, socialmedia-filmpjes en -posts te tonen en gericht te kunnen adverteren. Je geeft toestemming voor deze cookies door op accepteren te klikken. Ben je niet akkoord, wijzig dan je voorkeuren. Meer informatie