Financiering voor vier cohortstudies voor hiv-genezing dankzij donateurs

De laatste jaren worden flinke stappen gezet in het lab bij onderzoek naar hiv-genezing. Gedetailleerde informatie over mensen met hiv wordt daarbij steeds belangrijker. Daarom financieren we dit jaar 4 unieke onderzoeken, waarin mensen met hiv met specifieke kenmerken lange tijd gevolgd worden: zogenaamde cohortstudies.

15 maart 2021

De beschikbaarheid van levensreddende hiv-medicijnen is een zwakke schakel in de aidsbestrijding. Dat maakt de corona-pandemie, waardoor toegang tot medicatie op veel plekken verstoord wordt, pijnlijk duidelijk. Genezing lost dat probleem voorgoed op. 

Aidsfonds wil de zoektocht naar hiv-genezing versnellen. Dat doen we op twee manieren: we ondersteunen wetenschappelijk onderzoek naar genezing én we financieren het verzamelen van informatie die daarvoor nodig is. De cohortstudies, die we - dankzij onze trouwe donateurs - financieren voor 1,15 miljoen euro, gaan daaraan bijdragen.

 

Unieke informatie

In een cohortstudie wordt een vaste groep vrijwilligers met hiv gedurende een lange tijd gevolgd. Van deze mensen wordt informatie en lichaamsmateriaal (bijvoorbeeld bloed) verzameld. Dat geeft inzicht in verandering over tijd van die vaste groep mensen. Nederland heeft, als een van de weinige landen ter wereld, een lange geschiedenis in hiv-cohorten waarbij zowel klinische als biomedische informatie verzameld wordt. Unieke informatie dus, die ook internationaal gebruikt kan worden.

Deze informatie draagt bij aan het versnellen van hiv-genezing. Zo worden bijvoorbeeld de verzamelde materialen en informatie beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk onderzoek. Dat geeft onderzoekers snel toegang tot bijzondere materialen, wat normaliter jaren zou duren om te verkrijgen. Ook is het door het contact met deze specifieke groep mensen mogelijk snel mensen te selecteren die in aanmerking komen voor een potentiele genezingsaanpak en ze uit te nodigen om als proefpersonen mee te doen aan klinische onderzoeken. Bij het selecteren van deze cohortstudies zijn mensen met hiv actief betrokken geweest. Zo is er extra aandacht besteed aan wat deelnemen vraagt met van mensen met hiv en wat mogelijke risico’s zijn. 

Dit zijn de vier geselecteerde cohortstudies op hiv-genezing:

1. Snelle diagnoses

NOVA study (The Netherlands Cohort Study on Acute HIV infection)

Hiv-genezing is moeilijk omdat hiv zich verstopt in het lichaam, in het zogenaamde reservoir. Deze studie volgt een groep mensen waarbij vrij snel - in de eerste, acute fase – een hiv-infectie is geconstateerd en die toen meteen hiv-remmers kregen. Deze groep is heel interessant, omdat het virus bij hen niet de kans heeft gehad zich uitgebreid te nestelen in het lichaam (dus een klein reservoir) en hun afweersysteem minder is beschadigd. Ze zouden daarom in theorie dus makkelijker of sneller te genezen zijn.

 

2. Elite controllers

HIV-1/2 EC cohort (Elite controllers of chronic HIV-1 or HIV-2 infection)

Sommige mensen zijn in staat een hiv-infectie te onderdrukken zonder medicatie. Zij hebben iets bijzonders in hun afweersysteem, waardoor dit het virus onder controle kan houden. Het afgenomen materiaal kan worden gebruikt om te onderzoeken hoe zij het virus onder controle houden én om vervolgens te kijken of dat kan worden ingezet bij andere mensen met hiv om het virus onder controle te houden.

 

3. Stamceltransplantaties

IciStem: an International Collaboration to guide and investigate the potential for HIV cure by Stem Cell Transplantation

De enige mensen die ooit genezen zijn van hiv, hebben allemaal een stamceltransplantatie ondergaan. Zij kregen daarbij stamcellen van een donor die resistent was voor hiv. Sommige mensen zijn dat, door een gemuteerd gen. Deze studie volgt meer mensen met hiv die, om een andere reden dan de hiv-infectie zelf, zo’n transplantatie moeten ondergaan. Deze operatie is veel te gevaarlijk om uit te voeren als genezingsmethode, maar de data kunnen wel helpen bij het vinden van andere, meer breed inzetbare, methodes.

4. De ontwikkeling van het hiv-reservoir

The CHRONO cohort: longitudinal in-depth studies of viral reservoirs in chronic HIV infected patients

In deze studie wordt onderzoek gedaan naar genezing voor de groep mensen met hiv die het meeste voorkomt: de mensen die pas na zeker een half jaar ontdekken dat ze hiv hebben en die weinig problemen hebben met hun medicijnen. Naar verwachting zal het antwoord voor hun genezing liggen in het verder ontrafelen van de verstopplek van hiv in het lichaam: het reservoir. Daarom houdt deze cohort in detail de lange termijn-ontwikkeling van dit reservoir bij. Met specifiek aandacht voor vrouwen en mensen met een migratie-achtergrond, vanwege hun afwijkende reservoirs. Na afloop van het cohort kan worden bepaald welke genezingsstrategieën wel en niet werken voor deze groep mensen.

Help mee de droom waar te maken

Genezing van hiv is onze droom. Met het Hiv Genezing Fonds bundelen we alle krachten. Help mee.

 

lees meer

Test Test
Aidsfonds gebruikt cookies om de website goed te laten functioneren, webverkeer (geanonimiseerd) te analyseren, socialmedia-filmpjes en -posts te tonen en gericht te kunnen adverteren. Je geeft toestemming voor deze cookies door op accepteren te klikken. Ben je niet akkoord, wijzig dan je voorkeuren. Meer informatie