Aidsfonds steunt mensen met hiv in Nederland onverminderd

Ruim twintig jaar na de introductie van hiv-behandeling, gaat het goed met het overgrote deel van mensen met hiv in Nederland. Met alle betrokken partijen zijn we succesvoller in het behalen van de doelen: het voorkomen van hiv, het normaliseren van hiv en gezond leven met hiv. Bovendien komt de genezing van hiv langzaam dichterbij, helaas blijft stigma een groot probleem. Als Aidsfonds zien we dat de maatschappelijke aandacht voor hiv in Nederland afneemt en daarmee de bereidheid om geld te geven. Zowel door de overheid als door donateurs.

31 augustus 2018

Deze realiteit vraagt om een nieuwe visie op de ondersteuning van mensen met hiv in Nederland. Om ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare mensen met hiv kunnen blijven rekenen op steun, bekijken we kritisch hoe we dit, met de beschikbare middelen, zo goed mogelijk kunnen doen. Dat betekent ook dat we een aantal lastige keuzes moeten maken. Individuele hulpverlening aan kwetsbare mensen met hiv blijft een hoeksteen van ons Nederlandse werk. Wel is het nodig om na twintig jaar opnieuw de balans op te maken.

Ondersteuning mensen met hiv in Nederland

Deze afweging willen we samen maken met de partij die de belangen behartigt van mensen met hiv in Nederland. Sinds begin dit jaar is Aidsfonds daarom in gesprek met de Hiv Vereniging over het noodzakelijke aanbod voor ondersteuning van mensen met hiv voor de komende jaren. Aidsfonds ondersteunt de Hiv Vereniging jaarlijks met een bijdrage van 320.000 euro en dat blijven we de komende jaren doen. Daarnaast wordt op projectbasis samengewerkt met bijbehorend budget, bijvoorbeeld voor de wereld aids conferentie en mensen met een migratieachtergrond.

Budget voor hulpverlening

Als belangenbehartiger staat de Hiv Vereniging heel dicht bij de meest kwetsbare mensen met hiv. Daarom heeft Aidsfonds de Hiv Vereniging verzocht om individuele hulpverlening toe te voegen aan haar takenpakket met bijbehorend budget van 150.000 euro per jaar. Dit aanbod is gedaan voor de komende 5 jaar en betreft het bedrag dat nu jaarlijks door Aidsfonds wordt uitgekeerd aan deze hulpverlening. Hierin is de personele ondersteuning niet opgenomen. Onze inzet was om samen met de Hiv Vereniging te kijken hoe dit slim kan worden ingericht. De Hiv Vereniging ziet helaas geen rol voor zichzelf op het gebied van individuele hulpverlening. We vinden dit jammer en werken nu aan een goed alternatief.

Juridische zaken rond hiv

Daarnaast is er op juridisch gebied veel vooruitgang geboekt. Zo worden mensen met hiv niet meer uitgesloten als het gaat om het verkrijgen van een hypotheek. Ook is er bijvoorbeeld veel jurisprudentie opgebouwd over asielzoekers met hiv. Door deze ontwikkelingen zijn antwoorden op veel vragen over juridische zaken (online) beschikbaar. Dit betekent dat we ons niet langer een vaste medewerker op dit onderwerp kunnen veroorloven. We zijn blij dat de Hiv Vereniging voor het voorzetten van het beantwoorden van persoonlijke juridische vragen met een partner in gesprek is. Uiteraard blijft Aidsfonds alert op misstanden en we zullen die aanpakken als ze zich voordoen. 

Een veranderende wereld betekent dat we als hiv/aids organisaties moeten herzien hoe we mensen met hiv in Nederland zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. Dat willen we samen met onze partners blijven doen.

We gebruiken cookies om webbezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen, content van sociale netwerken te tonen en gericht online te kunnen adverteren. Als je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie