Op weg naar een wereld zonder aids

Werkwijze subsidieaanvragen

Voor een effectieve bijdrage aan de aidsbestrijding is het belangrijk dat we uit de grote hoeveelheid subsidieaanvragen de beste projecten kiezen. Om die keuze te maken wordt Aidsfonds bijgestaan door een nationale adviescommissie, een internationale adviescommissie en een wetenschappelijke adviesraad. Met behulp van honderden internationale referenten beoordelen en selecteren zij de subsidieaanvragen voor Aidsfonds.

Procedure

Indiening van de Aanvraag
Subsidieverzoeken worden ingediend op een standaardformulier van Aidsfonds.

Referentenoordeel
Iedere aanvraag wordt in een peer review procedure beoordeeld door tenminste 2 deskundigen. De criteria waarop gescoord wordt verschillen per subsidieronde.

Wederhoor
De beoordelingen van de referenten worden geanonimiseerd voorgelegd aan de subsidieaanvrager met een verzoek om reactie.

Prioritering
De commissie of wetenschappelijke adviesraad beoordeelt de subsidieaanvraag op basis van de referentenrapporten en de wederhoren. De commissie of adviesraad prioriteert de subsidieaanvragen en brengt hierover advies uit aan de raad van bestuur

Besluit
De raad van bestuur van Aidsfonds besluit op basis van de adviezen van de commissies en wetenschappelijke adviesraad over de honorering. De raad van bestuur kan beleidsmatige overwegingen bij zijn besluit betrekken.

Beoordelingscommissies en de wetenschappelijke adviesraad

Adviescommissie Nationaal

Voorzitter
Dr. Onno de Zwart, directeur jeugd, gemeente Rotterdam

Leden
Dr. F.J.B. Nellen, internist Academisch Medisch Centrum
Drs. Fred Verdult, directeur Volle Maan communicatiebureau

Secretaris
Drs. Ronald Berends

Commissie Internationaal

Sinds begin 2017 is er geen vaste Commissie Internationaal meer. Per subsidieronde stellen we een tijdelijke commissie samen, bestaande uit experts op het gebied van het thema van de desbetreffende ronde.

Secretaris
Jorrit Kabel

Wetenschappelijke adviesraad
Voorzitter

Vacant

Overige leden
prof. dr. Rob de Boer, immunoloog, Universiteit Utrecht
prof.dr. Arjan Bos, klinisch psycholoog, Open Universiteit, Heerlen
Dr. Pepijn van Empelen, gedragswetenschapper, TNO, Leiden
prof. dr. Theo Geijtenbeek, immunoloog, AMC, Amsterdam
prof. dr. Mirjam Kretzschmar, theoretisch epidemioloog, UMC Utrecht Julius Centrum
dr. Tokameh Mahmoudi, viroloog, Erasmus MC, Rotterdam
dr. Monique Nijhuis, viroloog, UMC Utrecht
dr. Marc van der Valk, internist-infectioloog, AMC, Amsterdam
prof. dr. Annelies Verbon, internist-infectioloog, Erasmus MC, Rotterdam

Secretaris
dr. Marein de Jong

Aidsfonds gebruikt cookies om het bezoek (geanonimiseerd) te analyseren om verbeteringen aan te brengen. Indien je hiermee akkoord bent, hoef je je voorkeuren niet te wijzigen. Meer informatie